Hoe kan je Kamervragen stellen?

Hoe kan je Kamervragen stellen?

Het stellen van Kamervragen is een procedure van het parlement als onderdeel van het democratische proces, waarbij een lid van de Eerste Kamer of Tweede Kamer vragen stelt aan de regering. De vragen kunnen mondeling of schriftelijk worden gesteld. Mondelinge vragen kunnen gesteld worden in debatten.

Wat houdt het vragenrecht van de Tweede Kamer in?

Het vragenrecht is het individuele recht van zowel de Eerste als de Tweede Kamer om schriftelijk vragen aan de regering te stellen. De regering is verplicht de vragen te beantwoorden. Leden kunnen de regering op een bepaalde misstand wijzen of inlichtingen over een situatie vragen.

Wat is het vragenrecht?

Als uitvloeisel van het recht op inlichtingen, waarover alle individuele Kamerleden beschikken, kennen Tweede en Eerste Kamer het vragenrecht. Met dit recht kunnen alle leden behalve tijdens de debatten en de schriftelijke behandeling van (wets)voorstellen vragen stellen aan de regering.

Wat betekent dat de Kamerleden het Vraagrecht hebben?

Het vragenrecht houdt in dat volksvertegenwoordigers de landelijke of lokale bestuurders kunnen controleren door middel van het stellen van mondelinge of schriftelijke vragen. In Nederland hebben de burgers het recht om het parlement te kiezen.

Het stellen van Kamervragen is een procedure van het parlement als onderdeel van het democratische proces, waarbij een lid van de Eerste Kamer of Tweede Kamer vragen stelt aan de regering. Het is een van de meest gebruikte middelen om de regering te controleren.

Waar beslist de Tweede Kamer over?

De Tweede Kamer heeft twee hoofdtaken: de regering controleren en wetten maken. De belangrijkste taak van de Eerste Kamer is het beoordelen van wetsvoorstellen die de Tweede Kamer heeft goedgekeurd. Van het recht de regering te controleren maakt de Eerste Kamer maar beperkt gebruik.

Wat staat er in artikel 68 van de Grondwet?

Het belangrijkste controlerecht van Tweede en Eerste Kamer is het recht van elk individueel Kamerlid om van ministers en staatssecretarissen via vragen inlichtingen te krijgen. Ministers en staatssecretarissen zijn verplicht mondeling of schriftelijk de verlangde inlichtingen te geven.

Wat is een 30 leden debat?

Een dertigledendebat (ook spoeddebat) is een type debat in de Nederlandse Tweede Kamer waartoe de voorzitter de vergadering bijeenroept als dit door dertig leden schriftelijk, onder opgave van redenen, is verzocht.

Is de minister verplicht deze vraag van een individueel Kamerlid te beantwoorden?

De meest gehanteerde bevoegdheid is het recht van elk individueel kamerlid om van ministers en staatssecretarissen inlichtingen te vragen. Dezen zijn verplicht mondeling of schriftelijk de door een of meer leden verlangde inlichtingen te geven waarvan het verstrekken niet in strijd is met het belang van de staat.

Wat houdt het recht van motie in?

De Kamer mag een motie indienen. Dit betekent een uitspraak doen over een bepaald onderwerp. Het kabinet is niet verplicht een motie uit te voeren. Dit geldt niet voor een motie van wantrouwen.

Wat houdt artikel 68 in?

De Grondwet verwoordt die plicht in artikel 68 als volgt: ‘De ministers en de staatssecretarissen geven de kamers elk afzonderlijk en in verenigde vergadering mondeling of schriftelijk de door een of meer leden verlangde inlichtingen waarvan het verstrekken niet in strijd is met het belang van de staat. ‘

Related Posts