Hoe kom ik aan een onderzoeksvraag?

Hoe kom ik aan een onderzoeksvraag?

Algemene criteria voor een goede onderzoeksvraag

 1. Een goede vraag is een onderzoeksvraag, geen opzoekvraag. De vraag is dus niet goed als het antwoord eenvoudigweg is op te zoeken.
 2. Een goede vraag bestaat uit één vraag.
 3. Een goede vraag is een open vraag.
 4. Een goede vraag is duidelijk geformuleerd.

Hoe stel je deelvragen op?

Wat zijn goede deelvragen?

 1. De deelvragen zijn minder complex dan de hoofdvraag.
 2. Je combineert niet twee typen onderzoeksvragen met elkaar.
 3. Je stelt alleen deelvragen op die je per se nodig hebt om je hoofdvraag te beantwoorden.
 4. Je stelt altijd wel één of twee beschrijvende of vergelijkende deelvragen op.

Wat is een voorbeeld van een onderzoeksvraag?

Er bestaan verschillende soorten onderzoeksvragen. Stel je een beschrijvende vraag, dan breng je iets in kaart: je beschrijft in je PWS een situatie, gebeurtenis of ontwikkeling. Vaak begint deze vraag met ‘waarom’. Een ‘waarom’-vraag is niet heel geschikt als hoofdvraag, omdat dit vaak niet specifiek genoeg is.

Hoe kom je tot een hoofdvraag?

Een goede hoofdvraag formuleren

 1. voortvloeien uit de doel- en probleemstelling.
 2. geen oplossing bieden.
 3. geen beleids- of adviesvraag zijn.
 4. uit één vraag bestaan.
 5. relevant en complex van aard zijn.
 6. niet te breed geformuleerd zijn.
 7. geen ‘hoe komt het’- of ‘waarom’ vraag zijn.
 8. niet te beantwoorden zijn met ‘ja’ of ‘nee’

Hoe vind je de hoofdvraag?

De hoofdvraag moet namelijk:

 1. voortvloeien uit de doel- en probleemstelling.
 2. geen oplossing bieden.
 3. geen beleids- of adviesvraag zijn.
 4. uit één vraag bestaan.
 5. relevant en complex van aard zijn.
 6. niet te breed geformuleerd zijn.
 7. geen ‘hoe komt het’- of ‘waarom’ vraag zijn.
 8. niet te beantwoorden zijn met ‘ja’ of ‘nee’

Wat is een type onderzoeksvraag?

Type onderzoeksvraag. De hoofdvraag kun je indelen in een type onderzoeksvraag.Er zijn veel verschillende type onderzoeksvragen en het type onderzoeksvraag bepaalt mede welk type onderzoek je doet en welke onderzoeksmethoden je uiteindelijk gebruikt.

Hoe kun je een onderzoeksvraag formuleren?

1 . Een onderzoeksvraag formuleren in vier stappen. In vier stappen kun je tot een bruikbare, zinvolle onderzoeksvraag komen. Die stappen zijn: 1. Het onderzoeksterrein verkennen 2. Het onderzoeksterrein afbakenen 3.

Hoe kom je tot een zinvolle onderzoeksvraag?

In vier stappen kun je tot een bruikbare, zinvolle onderzoeksvraag komen. Die stappen zijn: 1. Het onderzoeksterrein verkennen 2. Het onderzoeksterrein afbakenen 3. De conceptvraag formuleren 4. De conceptvraag toetsen aan een aantal eisen . Stap 1: Het onderzoeksterrein verkennen. Een onderzoeksterrein is eigenlijk niets anders dan een onderwerp.

Welke onderzoeksvragen zijn er op een rij met voorbeelden?

Alle type onderzoeksvragen op een rij met voorbeelden. Van beschrijvend, verklarend, ontwerpen, vergelijken, evaluerend tot exploratief onderzoek. Alle type onderzoeksvragen op een rij met voorbeelden. Van beschrijvend, verklarend, ontwerpen, vergelijken, evaluerend tot exploratief onderzoek. FAQ .

Type onderzoeksvraag. De hoofdvraag kun je indelen in een type onderzoeksvraag.Er zijn veel verschillende type onderzoeksvragen en het type onderzoeksvraag bepaalt mede welk type onderzoek je doet en welke onderzoeksmethoden je uiteindelijk gebruikt.

1 . Een onderzoeksvraag formuleren in vier stappen. In vier stappen kun je tot een bruikbare, zinvolle onderzoeksvraag komen. Die stappen zijn: 1. Het onderzoeksterrein verkennen 2. Het onderzoeksterrein afbakenen 3.

In vier stappen kun je tot een bruikbare, zinvolle onderzoeksvraag komen. Die stappen zijn: 1. Het onderzoeksterrein verkennen 2. Het onderzoeksterrein afbakenen 3. De conceptvraag formuleren 4. De conceptvraag toetsen aan een aantal eisen . Stap 1: Het onderzoeksterrein verkennen. Een onderzoeksterrein is eigenlijk niets anders dan een onderwerp.

Alle type onderzoeksvragen op een rij met voorbeelden. Van beschrijvend, verklarend, ontwerpen, vergelijken, evaluerend tot exploratief onderzoek. Alle type onderzoeksvragen op een rij met voorbeelden. Van beschrijvend, verklarend, ontwerpen, vergelijken, evaluerend tot exploratief onderzoek. FAQ .

Related Posts