Hoe krijg je een VOG?

Hoe krijg je een VOG?

U kunt een VOG op de volgende manieren aanvragen:

  1. Digitaal bij Justis. De organisatie, die om de VOG vraagt, start de digitale aanvraag. Dit is bijvoorbeeld uw (toekomstige) werkgever of opdrachtgever;
  2. Via de gemeente.
  3. Rechtstreeks bij Justis (via e-mail). Staat u niet ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP)?

Hoe vraag ik een VOG aan voor mijn werknemer?

Een digitale VOG-aanvraag start bij u als werkgever: u zet de VOG-aanvraag online klaar voor uw werknemer. Vervolgens gaat er (automatisch) een e-mail de naar de werknemer van wie u de VOG wilt hebben. Uw werknemer hoeft nog alleen zijn of haar gegevens te controleren en de VOG-aanvraag online te betalen.

Waarom krijg ik geen VOG?

U krijgt geen VOG als de strafbare feiten belangrijk zijn voor de functie of baan die u wilt. Als u een VOG aanvraagt, zoekt Justis in het Justitieel Documentatiesysteem op of u tijdens de terugkijktermijn strafbare feiten pleegde.

Wie vraagt een VOG aan?

Lees ook:   Hoe krijg je maden uit een wond?

Wie vraagt dan de VOG aan? Meestal is er vanuit de werkgever de opdracht gegeven aan de werknemer om een VOG aan te vragen. Als u als werknemer online een VOG aanvraagt is er geen handtekening of stempel van de werkgever nodig. Enkel de organisatienaam en de plaats van de organisatie is voldoende.

Waar kan je zien of je een VOG hebt?

Dienst Justis kan u meer informatie geven, bijvoorbeeld of de VOG nog in behandeling is of dat de VOG al onderweg is met de post. Voor het opvragen van de status van uw VOG dient u zelf contact op te nemen wegens privacywetgeving. Hiervoor kunt u Dienst Justis telefonisch bereiken via, 088 – 99 82 200.

Kan ik ontslagen worden als ik geen VOG krijg?

De werknemer die weet of had moeten weten dat zijn strafrechtelijke verleden hem ongeschikt maakt voor de functie, heeft volgens de Hoge Raad een informatieplicht tijdens de sollicitatie. Als de werkgever kan aantonen dat de werknemer zonder VOG het werk niet kan uitvoeren, dan is een ontslag ook mogelijk.

Related Posts