Hoe lang mag je contactgegevens bewaren?

Hoe lang mag je contactgegevens bewaren?

Er is op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geen concrete bewaartermijn voor persoonsgegevens. Organisaties bepalen zelf hoe lang zij persoonsgegevens bewaren. Hierbij kijken zij naar hoe lang de gegevens nodig zijn voor het doel waarvoor deze zijn verzameld of worden gebruikt.

Hoe lang mag je beeldmateriaal bewaren?

Hoe lang mogen camerabeelden bewaard worden? Camerabeelden van openbare plaatsen mogen maximaal 4 weken bewaard worden.

Hoe lang mag een werkgever mijn gegevens bewaren?

Documenten die te maken hebben met de sollicitatiegegevens van een werknemer mag je maximaal 1 jaar bewaren. Werknemersgegevens mag je maximaal 2 jaar bewaren. De loonbelastingverklaringen en een kopie van het identiteitsbewijs mogen maximaal 5 jaar bewaard worden. Fiscale gegevens moet je minimaal 7 jaar bewaren.

Wat zijn de wettelijke bewaartermijnen?

Lees ook:   Waar kan ik Downton Abbey kijken?

Voor particulieren geldt geen wettelijke bewaarplicht. Maar voor naheffingen door de Belastingdienst is het slim om uw administratie 5 jaar te bewaren. Voor bedrijven en zelfstandigen geldt wel een wettelijke bewaarplicht van 7 tot 10 jaar.

Hoe lang mag je mail bewaren?

Bewaartermijn bewaren van e-mail Het basisprincipe is dat u de e-mails voor een ‘redelijke termijn’ termijn mag bewaren. Doorgaans betekent dit een bewaartermijn van maximaal 6 maanden. De termijn kan worden verlengd wanneer u daar een goede reden voor heeft, bijvoorbeeld bij een arbeidsconflict.

Hoe lang mag DFW persoonsgegevens bewaren?

Als DFW ip-adressen heeft verzameld, geeft het bedrijf zichzelf drie maanden om een verzoek naar de provider voor naw-gegevens te sturen. Gebeurt dat niet, dan vernietigt de distributeur de gegevens. Als DFW de provider om gegevens verzoekt, is de bewaartermijn vijf jaar.

Welke wettelijke eisen er zijn voor de bewaartermijn van bepaalde documenten?

Hoe lang bewaard UWV mijn gegevens?

Als uw WW-uitkering stopt, moet u de documenten die met uw uitkering te maken hebben altijd 2 jaar bewaren. Als wij ernaar vragen, bent u namelijk verplicht om documenten aan ons te laten zien. Dat geldt bijvoorbeeld voor loonstroken, sollicitatiebrieven en arbeidsovereenkomsten.

Related Posts