Is nonkel en oom hetzelfde?

Is nonkel en oom hetzelfde?

Oom is standaardtaal in het hele taalgebied in de betekenis ‘broer of schoonbroer van iemands vader of moeder’. In België wordt in de informele spreektaal veelvuldig het woord nonkel gebruikt, ook door standaardtaalsprekers. In Nederland wordt in de informele spreektaal ook ome gebruikt.

Wat is het verschil tussen Le Cousin en Le Neveu?

Een kozijn is dan een zoon van iemands oom of tante, een neef is een zoon van iemands broer of zus. Hetzelfde onderscheid wordt gemaakt in het Frans (cousin, neveu ) en in het Engels (cousin, nephew ). In het Standaard-Nederlands wordt voor beide betekenissen neef gebruikt.

Wat is de zoon van mijn oudtante?

achternicht = •de dochter van een neef, nicht, oudoom of oudtante. achterneef = •de zoon van een neef, nicht, oudoom of oudtante.

Oom is standaardtaal in het hele taalgebied in de betekenis ‘broer of schoonbroer van iemands vader of moeder’. In België wordt in de informele spreektaal veelvuldig het woord nonkel gebruikt, ook door standaardtaalsprekers.

Hoe noem je de vrouw van je oom?

Een oom is de broer van iemands vader of moeder. De echtgenoot van een oom of tante wordt een aangetrouwde oom genoemd. Degene van wie iemand een oom is wordt een neef (man) of nicht (vrouw) genoemd.

Is het ome of oom?

Standaardtaal in het hele taalgebied is oom.

Is nonkel dialect?

Nonkel is uit een Frans leenwoord: oncle werd den onkel werd de nonkel. De n is dus eigenlijk de n van ’t lidwoord.

Hoe noem je de vrouw van je nonkel?

Tante = Een tante is een familierelatie, de zus van je vader of moeder; ook de echtgenote van een oom wordt tante genoemd.

Hoe noem je de man van je tante?

Ook de echtgenote van een oom of tante wordt meestal een (aangetrouwde) tante genoemd. Een tante is een derdegraads bloedverwantschap. Degene van wie iemand een tante is wordt een neef (man) of nicht (vrouw) genoemd.

Related Posts