Hoe maak je een nieuwe variabele aan in SPSS?

Hoe maak je een nieuwe variabele aan in SPSS?

Variabelen toevoegen aan een leeg databestand. Als je het lege databestand hebt geopend, ga je naar de modus Variable view. Hier kun je nieuwe variabelen toevoegen die vervolgens zichtbaar worden in je Data view.

Hoe open je de syntax in SPSS?

Wanneer er nog geen syntaxbestand open is, opent SPSS automatisch een nieuw syntaxbestand, en plakt het commando daarin. Je kunt een bestaand syntaxbestand, bijvoorbeeld een bestand dat je zelf eerder hebt gemaakt en bewaard, openen via het commando Syntax in het menu File>Open van SPSS.

Wat is een string variabele SPSS?

Een string variabele bestaat uit een reeks (string) van karakters, bijvoorbeeld een geboorteplaats. Je hebt nu een variabele aangemaakt. Zoals je ziet heeft SPSS automatisch de standaardinstellingen voor elk veld gecreëerd.

Hoe maak je categorieen in SPSS?

Voor het maken en samenvoegen van categorieën ga je naar transform, kies voor recode en klik hier op into diferent variable.

Wat is hercoderen?

SPSS variabelen hercoderen doe je voornamelijk om in je onderzoeksdata bepaalde waarden in te delen in categorieën. Als je bijvoorbeeld naar de leeftijd vraagt in een enquête en je wilt een grafiek met de leeftijdsverdeling in SPSS genereren.

Wat is een syntax file?

Een SPSS-Syntaxbestand is niet meer dan een eenvoudig tekstbestand met daarin tekstuele opdrachten om SPSS aan het werk te zetten. Een SPSS- Syntaxbestand zul je meestal bewerken met de SPSS Syntax Editor.

Hoeveel decimalen toont SPSS standaard?

Dit aantal staat standaard op 2. Bij numerieke variabelen zijn er vaak geen decimalen nodig. Het is dan overzichtelijker om dit aantal op 0 te zetten. Wanneer respondenten bijvoorbeeld gevraagd wordt om aan te geven hoeveel uren zij voor de klas staan, dan kan 1 decimaal wel handig zijn.

Wat betekent scale in SPSS?

Bij het aanmaken van de enquête in LimeSurvey kan je bij bepaalde vraagtypes het meetniveau (nominaal, ordinaal, scale) instellen. Het meetniveau van de vraag wordt meegenomen als je de antwoorden van de enquête exporteert naar SPSS.

Related Posts