Hoe maak je paragrafen in Word?

Hoe maak je paragrafen in Word?

Koppen nummeren

 1. Open het document met ingebouwde kopstijlen en selecteer de eerste kop 1.
 2. Kies op het tabblad Start in de groep Alinea de optie Lijst met meerdere niveaus.
 3. Kies onder Lijstbibliotheek de nummerstijl die u wilt gebruiken in uw document.

Hoe opsomming schrijven?

Zorg ervoor dat ieder onderdeel aansluit op de beginzin. Begin de aparte onderdelen met kleine letters. Gebruik een puntkomma aan het eind van ieder onderdeel. Eindig de opsomming met een punt….Ze zijn rond het avondeten moe.

 1. Schrijf volledige zinnen.
 2. Begin de zinnen met een hoofdletter.
 3. Eindig de zinnen met een punt.

Hoe maak je een lijst met meerdere niveaus in Word?

Een nieuwe lijst met meerdere niveaus definiëren

 1. Selecteer de tekst of de genummerde lijst die u wilt wijzigen.
 2. Klik op het tabblad Start, in de groep Alinea, op de pijl naast Lijst met meerdere niveaus.
 3. Breidt het dialoogvenster Lijst met meerdere niveaus uit door te klikken op Meer in de linkerbenedenhoek.

Deze koppen kunt u selecteren in het menu Start. Selecteer nu de overige hoofdstuktitels en zet deze in de stijl Kop 1 (door op Kop 1 te klikken bij Stijlen in menu Start). Paragrafen krijgen zet u in de stijl Kop 2 en subparagrafen in Kop 3, enz.

Hoe paragrafen nummeren?

Antwoord. Voor de nummering bestaan er twee basissystemen: 1. De hoofdstukken krijgen de cijfers 1 tot en met n; de paragrafen en eventuele subparagrafen krijgen diezelfde cijfers, gevolgd door een punt en een tweede of (bij een subparagraaf) derde cijfer enzovoort.

Hoe maak je kop 1?

U kunt koppen nummeren, zodat koppen op het hoogste niveau (kop 1) bijvoorbeeld 1, 2, 3 en koppen op het tweede niveau (Kop 2) de nummering 1.1, 1.2, 1.3 hebben. Open het document met ingebouwde kopstijlen en selecteer de eerste kop 1. Kies op het tabblad Start in de groep Alinea de optie Lijst met meerdere niveaus.

Hoe maak je een sjabloon in Word?

Een document opslaan als een sjabloon

 1. Open het Word-document dat u als sjabloon wilt opslaan.
 2. Klik in het menu Bestand op Opslaan als sjabloon.
 3. Typ in het vak Opslaan als de naam die u wilt gebruiken voor de nieuwe sjabloon.
 4. (Optioneel) Kies in het vak Waar een locatie waar de sjabloon wordt opgeslagen.

Related Posts