Hoe noem je een grote viool?

Hoe noem je een grote viool?

Het equivalent van de contrabas in de vioolfamilie is de violone, die wél in kwinten is gestemd, en een bereik heeft dat een octaaf lager ligt dan de violoncello (de naam violone betekent “grote viool”, violoncello “kleine grote viool”).

Hoe heet een soort grote viool?

Etymologie en andere benamingen. De naam violoncello, waarvan ‘cello’ een verkorting is, is voortgekomen uit de violone, de ‘grote viool’. In het Italiaans betekent het achtervoegsel -one namelijk ‘groot’ en het achtervoegsel -ello ‘klein’. Violone betekent dus ‘grote viool’ en violoncello dus ‘kleine grote viool’.

Welke snaren heeft een contrabas?

De contrabas behoort tot de familie van gestreken snaarinstrumenten waartoe ook de viool, de altviool en de cello behoren. De contrabas is een snaarinstrument van bijna 2 meter lang en heeft vier snaren, die gestemd zijn als de vier laagste snaren van de gitaar.

Wat voor violen zijn er?

Inhoud

  • 4.1 Authenticatie.
  • 4.2 Elektrische viool.
  • 4.3 Vijfsnarige viool.
  • 4.4 Zessnarige viool.
  • 4.5 Zevensnarige viool.
  • 4.6 Achtsnarige viool.
  • 4.7 Onderwijsmethode.

Cello. De cello is het grootste en laagste instrument uit de moderne vioolfamilie. De cello is een octaaf lager gestemd dan de altviool en wordt door de zittende speler tussen de knieën gehouden. Behalve dat de cello in elk symfonie orkest voortkomt, is er ook talloze solo muziek voor de cello geschreven.

Welk instrument heeft 5 snaren?

Schooltv: Banjo – Een snaarinstrument met 4 of 5 stalen snaren.

Hoe noem je iemand die muziek speelt?

Een muzikant (term in gebruik in de populaire muziek en jazz) of musicus ( term in gebruik in de klassieke muziek) is iemand die met de stem of een muziekinstrument in het openbaar muziek maakt.

Wat betekent bespeelt?

bespelen – Werkwoord 1. (ov) muziek maken op een muziekinstrument ♢ Mijn oma bespeelt een piano. 2. (ov) iemand tot iets aanzetten, invloed hebben op ♢ De nieuwe medewerker liet zich makkelijk bespelen.

Hoe heten de 4 snaren van een viool?

De onderdelen van de viool De snaren: een viool heeft 4 snaren, allemaal even lang, maar allemaal een andere dikte. Hoe dunner de snaar, hoe hoger hij klinkt. Je hebt de E-, A-, D-, en de G snaar. De kam: de kam staat los van de viool, de snaren zijn zó strak gespannen dat de kam blijft staan.

Welke soorten violen zijn er?

Hoeveel snaren heeft een strijkinstrument?

Snaren en een strijkstok Strijkinstrumenten hebben vier snaren. Enkel sommige contrabassen hebben vijf snaren.

Wat is het grote voordeel van een strijkinstrument?

Door de strijkstok met de juiste snelheid en druk dwars over de snaar te bewegen wordt deze in trilling gebracht en gehouden, waarmee een voor strijkers typerende klankkleur ontstaat. Daarbij worden verschillende toonhoogtes verkregen door het plaatsen van de vingers op de snaren.

Hoe noem je iemand die fluit speelt?

iemand die fluit speelt. iemand die voor zijn beroep of uit liefhebberij fluit speelt, vooral in een orkest of band; bespeler van de fluit; fluitist.

Hoe heet iemand die blokfluit speelt?

Een fluitist is een bespeler van een fluit. Meestal wordt dwarsfluit bedoeld. Indien een bespeler van de blokfluit wordt bedoeld, wordt dat doorgaans expliciet vermeld.

Hoe heten de snaren van een viool?

De vier snaren zijn normaliter gestemd in reine kwinten, van laag naar hoog: G (g), D (d’), A (a’), E (e”).

Welke snaren op viool?

Er zijn verschillende soorten vioolsnaren op de markt, maar welke passen het best bij jou?…Light, medium of heavy?

  • Light: dunne snaren met een lagere spanning.
  • Heavy: dikkere snaren met een hogere spanning.
  • Medium: de meest gebruikte spanning.

Related Posts