Hoe nummering Word aanpassen?

Hoe nummering Word aanpassen?

De nummering in een genummerde lijst wijzigen

  1. Dubbelklik op de getallen in de lijst.
  2. Klik met de rechtermuisknop op het nummer dat u wilt wijzigen.
  3. Klik op Nummeringswaarde instellen.
  4. Gebruik in het vak Waarde instellen op: de pijlen om de waarde te wijzigen in het beste getal.

Hoe opsommingsteken Word?

Een nieuw opsommingsteken definiëren

  1. Selecteer de tekst of de lijst met opsommingstekens die u wilt wijzigen.
  2. Klik op het tabblad Start, in de groep Alinea, op de pijl naast Opsommingstekens.
  3. Klik op Symbool en klik vervolgens op het symbool dat u wilt gebruiken.
  4. Klik op OK.

Hoe kun je ervoor zorgen dat de opsomming niet verder gaat op de volgende regel?

Stel dat je wel een opsomming wilt hebben, maar je wilt dit niet laten verspringen naar rechts. Ook dat is erg eenvoudig. |Selecteer de opsommingen en kies op tabblad Start, bij Alinea, voor de functie Inspringing verkleinen.

Hoe correct opsommen?

Opsomming die uit woordgroepen of delen van zinnen bestaat De zin die de opsomming inleidt, eindigt met een dubbele punt. Elk onderdeel van de opsomming begint met een kleine letter en eindigt met een puntkomma; alleen het laatste onderdeel van de opsomming krijgt een punt.

Waarom verspringt de tekst in Word?

Klik met de rechtermuisknop op de alinea waarin u zwevende regels wilt voorkomen. Selecteer Alinea in het vak dat wordt geopend. Klik op het tabblad Regel- en alinea-einden. Schakel in de sectie Paginering het selectievakje Zwevende begin- en eindregels voorkomen in.

Wat zijn de opsommingstekens in Word?

Behalve het bolletje, heeft Word nog veel andere opsommingstekens. Klik hiervoor op het pijltje naast de knop ‘Opsommingstekens’. Een menu met de beschikbare opties is te zien. Klik op het gewenste opsommingsteken. Opsomming met getallen. Naast bolletjes en andere opsommingstekens, heeft Word ook de optie om een genummerde lijst te maken.

Hoe kunt u een opsommingsteken of nummer wijzigen?

Klik op een opsommingsteken of nummer in de lijst die u wilt wijzigen. In een lijst met meerdere niveaus kunt u de opmaak één niveau tegelijk wijzigen door op een opsommingsteken of nummer op dat niveau in de lijst te klikken. Klik op het tabblad Start, onder alinea, op de pijl naast opsommingstekens of Nummering.

Wat zijn de opsommingstekens in Powerpoint 2010?

Gebruik opsommingstekens of nummers om veel tekst of een opeenvolgend proces in een Microsoft PowerPoint 2010 presentatie te presenteren. Op het tabblad beeld in de groep Presentatieweergaven. Klik op normaal.

Hoe kunt u een tekst opsommingsteken toevoegen?

Selecteer de lijst. Klik op het pijltje naast de knop ‘Opsommingstekens’ of ‘Nummering’. Een menu met de beschikbare opties is te zien. Klik op het gewenste opsommingsteken. Op deze manier kunt u ook na het typen van een tekst opsommingstekens toevoegen.

Hoe wijzigen opsommingsteken?

Opsommingsteken wijzigen. Van een lijst met opsommingstekens of nummering, is het gebruikte teken of type nummering gemakkelijk te wijzigen. Selecteer de lijst. Klik op het pijltje naast de knop ‘Opsommingstekens’ of ‘Nummering’. Een menu met de beschikbare opties is te zien. Klik op het gewenste opsommingsteken.

Opsommingstekens die worden weergegeven in bibliotheek opsommingstekens zijn een subset van de lettertype bibliotheken van Word. Dit betekent dat u een ander teken voor de opsommingstekens kunt kiezen. U kunt bijvoorbeeld de scheidingstekens van uw punt wijzigen in pijlen of zelfs als een euro-of euroteken.

Wat is het lange streepje op toetsenbord?

Het lange liggende streepje – het gedachtestreepje – zit niet apart op het toetsenbord. Je kunt het in verschillende programma’s, zoals Word, maken door de ctrl-toets ingedrukt te houden en de min van het numerieke toetsenbord in te typen.

Wat is een korte streepje?

Het korte streepje is doorgaans naast het cijfer nul op het toetsenbord te vinden. Het wordt in de volgende gevallen gebruikt: als afbreekteken om een woord aan het eind van een regel af te breken;

Wat is een lange streepje?

Lang streepje: – of —. Het lange liggende streepje – het gedachtestreepje – zit niet apart op het toetsenbord. Je kunt het in verschillende programma’s, zoals Word, maken door de ctrl-toets ingedrukt te houden en de min van het numerieke toetsenbord in te typen.

Related Posts