Hoe stel ik een gedragscode op?

Hoe stel ik een gedragscode op?

Op basis van de wet over goed werknemerschap mag je namelijk redelijke gedragsregels opstellen. De gedragscode moet aansluiten bij de activiteiten van je onderneming. Vraag je bij het opstellen van de regels dus goed af wat relevant is in je eigen situatie.

Heeft personeelszaken geheimhoudingsplicht?

De P&O professional zal bij en na het einde van de arbeidsrelatie of de opdracht met de arbeidsorganisatie: a. alle informatie die hij van de arbeidsorganisatie en haar werknemers heeft geheim houden en hierover geen mededelingen doen, tenzij met voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de betrokkenen; b.

Wat valt onder geheimhouding?

De werknemer zal tijdens én na het dienstverband hem bekende vertrouwelijke informatie van de werkgever, klanten, leveranciers of andere zakelijke relaties, geheim houden. Dit geldt onder meer met betrekking tot financiële en strategische documenten die geclassificeerd zijn onder code Q.

Een gedragscode is een beschrijving van het gewenste gedrag binnen je bedrijf. Je gebruikt het om eventuele problemen te voorkomen. In een gedragscode leg je vast hoe je verwacht dat medewerkers omgaan met collega’s, klanten en eigendommen van het bedrijf. Sommige ondernemers vinden dat betuttelend.

Hoe kun je samenwerken verbeteren?

10 Tips Om de Samenwerking binnen Teams te Verbeteren

 1. Stel team doelen.
 2. Creëer de juiste omgeving.
 3. Werk aan samenhang.
 4. Visualiseren ideeën en doelen.
 5. Breek barrières.
 6. Leren, niet beleren.
 7. Wees een inspiratiebron.
 8. Van herkenning naar respect.

Hoe kan je een team versterken?

Daarom hier 5 praktische tips voor het versterken van vertrouwen in teams:

 1. 1) Praat niet teveel over vertrouwen, maar doe er wat aan.
 2. 2) Zorg dat de teamleden meer over elkaar te weten komen.
 3. 3) Laat het team elkaars sterke punten ontdekken.
 4. 4) Creëer positieve gezamenlijke ervaringen.
 5. 5) Een goed conflict is het halve werk.

Related Posts