Hoe verwerk je een creditnota?

Hoe verwerk je een creditnota?

Je kunt creditnota’s op de volgende drie manieren verwerken in je administratie:

  1. Je leverancier betaalt je het creditbedrag terug. Je legt een nieuwe creditfactuur vast.
  2. Creditnota verrekenen met een oude inkoopfactuur.
  3. Creditnota verrekenen met een nieuwe inkoopfactuur.

Wat is een inkoopfactuur?

Als je als ondernemer (zzp’er) producten of diensten inkoopt, krijg je hiervoor een inkoopfactuur met daarop het bedrag dat je de leverancier verschuldigd bent. Een inkoopfactuur of aankoopfactuur omschrijft wat je hebt gekocht, hoeveel je daarvan hebt gekocht en wanneer je het hebt gekocht.

Wat is een Creditdeclaratie?

Crediteren van een declaratie Nadat een declaratie gecrediteerd is zullen alle declaratie onderdelen weer in het onderhanden werk opgenomen zijn. Deze zijn dan weer beschikbaar om gedeclareerd of afgeboekt te worden.

Wat is een Inkoopcreditnota?

De inkoopcreditnota of de inkoopretourorder vormt uw interne documentatie van het creditnotaproces ten behoeve van de boekhouding of om de verzending van de betrokken artikelen te regelen. De wijziging kan op alle producten op de oorspronkelijke inkoopfactuur, of slechts op sommige producten, betrekking hebben.

Hoe maak je een credit factuur?

Een creditfactuur of creditnota kun je versturen om een andere factuur te herstellen of wanneer iemand geld van je tegoed heeft. Een creditfactuur is een factuur met een negatief bedrag. Je kunt in het overzicht van verzonden facturen de factuur aanklikken en dan klikken op Crediteren.

Wat is het verschil tussen inkoopfactuur en verkoopfactuur?

Inkoopfacturen zijn eigenlijk gelijk aan verkoopfacturen. Alleen met dit verschil dat verkoopfacturen verstuur je en inkoopfacturen ontvang je als ondernemer. Op een inkoopfactuur staat ook een betalingstermijn vermeld die aangeeft binnen hoeveel dagen je de factuur betaald moet hebben.

Hoe herken je een inkoopfactuur?

Om een inkoopfactuur te herkennen zijn 5 velden nodig:

  1. Crediteur.
  2. Factuurdatum.
  3. Factuurnummer.
  4. Totaal factuur bedrag incl. BTW.
  5. Totaal BTW-bedrag op factuur.

Waarom Credit factuur?

Een creditfactuur, ook wel creditnota genoemd, is een factuur waarmee je een eerder gestuurde verkoopfactuur kunt terugdraaien. Dat gebeurt bijvoorbeeld wanneer je bepaalde diensten of producten niet hebt kunnen leveren of het eerder gefactureerde bedrag te hoog was. In beide gevallen krijgt jouw klant geld terug.

Related Posts