Hoe weet je of grond vervuild is?

Hoe weet je of grond vervuild is?

Er zijn verschillende manieren om informatie te krijgen over mogelijke vervuiling van de bodem. Een eerste stap kan zijn om Bodemloket.nl te raadplegen. Via het Bodemloket krijg je inzicht in de bij de overheid bekende gegevens.

Wat is het gevolg van bodemvervuiling?

Een bodemvervuiling heeft vaak eerder effecten op planten en dieren dan op mensen. Bodemdieren en planten hebben immers veel directer contact met de stoffen in de grond dan mensen. Het komt dan ook vaak voor dat er wel een bodemvervuiling is, maar geen risico voor mensen.

Hoe wordt de bodem vervuild?

Ontstaan van bodemverontreiniging Verontreinigingen worden vooral veroorzaakt door de onzorgvuldige omgang met stoffen en het – legaal of illegaal – storten van afval. In die laag liggen huisvuil en bouwresten van huizen, maar ook afval van kleine vervuilende industrieën als leerlooierijen en verffabrieken.

Welke website kunt u raadplegen om te zien of een perceel ooit op verontreiniging is onderzocht of gesaneerd is?

Op Bodemloket vind je een kaart met meer informatie (goed inzoomen: je ziet dan welke gebieden gesaneerd of onderzocht zijn, als je op een gebied klikt, krijg je meer informatie). Actuele informatie kun je opvragen bij de Omgevingsdienst.

Is mijn bodem vervuild?

Vanaf vandaag kunt u controleren of uw grond of eigendom vervuild is of niet. Dat kan op de website degrotegrondvraag.be. Als uw grond vervuild is én u hebt er zelf geen schuld aan, zal de Vlaamse overheid op termijn de grond gratis saneren.

Wat kan je doen tegen bodemvervuiling?

U kunt heel concrete preventiemaatregelen nemen waarmee u bodemvervuiling vermijdt….Particulieren moeten in de eerste plaats de volgende regels toepassen:

  1. Hun onderhoudsproducten (voor vaat, was, vloeronderhoud, …)
  2. Alle overschotten van giftige of gevaarlijke stoffen bijhouden en naar een containerpark brengen.

Wat is een verontreiniging?

Verontreiniging is een vervuiler met een concentratieniveau dat hoog genoeg is om het leven van organismen in gevaarte brengen.

Wat is saneringsplicht?

Wanneer de eigenaar van de grond wenst over te dragen, maar er moet eerst een beschrijvend bodemonderzoek of bodemsanering moet uitgevoerd worden, kan de eigenaar verwijzen naar de aanwezigheid van een saneringsplichtige exploitant of gebruiker op de grond.

Related Posts