Hoe zet je gegevens in een grafiek?

Hoe zet je gegevens in een grafiek?

Een grafiek maken

 1. Klik in het menu Beeld op Afdrukweergave.
 2. Klik op het tabblad Invoegen en klik op de pijl naast Grafiek.
 3. Klik op een grafiektype en dubbelklik vervolgens op de grafiek die u wilt toevoegen.
 4. Vervang in Excel de voorbeeldgegevens door de gegevens die u wilt weergeven in de grafiek.

Hoe Scatterplot interpreteren?

Bij het interpreteren van de resultaten van een scatterplot (spreidingsdiagram) zoek je patronen en of het mogelijk is een regressielijn. In een spreidingsdiagram worden de waarnemingsuitkomsten als een puntenwolk weergegeven.

Wat geeft een Scatterplot weer?

Scatterplots maken gebruik van een verzameling van punten die gepositioneerd zijn met behulp van cartesiaanse coördinaten om de waarden van twee variabelen weer te geven. Door het bekijken van een variabele in elke as, is het mogelijk om te detecteren of er een verband of correlatie is tussen de twee variabelen.

Waar in SPSS kan je een Scatterplot maken?

Spreidingsdiagrammen: Grafische weergave van relaties in SPSS

 • Open de Chart Builder.
 • Dubbelklik op het gewenste type spreidingsdiagram.
 • Sleep de gewenste variabele(n) naar de drop zone(s) (de x- en de eventueel y-as), omringt met blauwe stippellijnen naast de afbeelding van de spreidingsdiagram.

Wat is niet normaal verdeeld?

Er zijn twee parameters die bepalen hoe de normale verdeling eruitziet: het gemiddelde en de standaarddeviatie. Als je variabele niet normaal verdeeld is, kun je kijken of je de data kunt transformeren. Het kan namelijk zijn dat een variabele zelf niet normaal verdeeld is, maar het logaritme of het kwadraat wel.

Een grafiek maken

 1. Selecteer gegevens voor de grafiek.
 2. Selecteer Invoegen > Aanbevolen grafieken.
 3. Selecteer een grafiek op het tabblad Aanbevolen grafieken om een voorbeeld van de grafiek te bekijken.
 4. Selecteer een grafiek.
 5. Selecteer OK.

Een grafiek maken

 1. Klik ergens in de gegevens waarvoor u een grafiek wilt maken.
 2. Selecteer Invoegen > grafieken > en het beste grafiektype.
 3. Selecteer in het menu dat wordt geopend de balkoptie die u wilt gebruiken.

Related Posts