Hoe ziet het nest van een winterkoninkje eruit?

Hoe ziet het nest van een winterkoninkje eruit?

Het nestje van de winterkoning heeft de vorm van een ei dat rechtop staat. De ingang zit aan de zijkant. Aan de buitenkant is het bekleed met mos, binnenin vooral met veren en haartjes. Het mannetje bouwt in het vroege voorjaar verschillende nesten die door het vrouwtje aan een nauwkeurige inspectie worden onderworpen.

Is het winterkoninkje een trekvogel?

De Nederlandse winterkoningen zijn standvogels, maar het is bekend dat vogels uit Scandinavië en het Oostzeegebied ons land passeren in de trektijd.

Waar slaapt een winterkoninkje?

In de muur ontbrak een steen en in die holte bouwde een winterkoninkje zijn nest. En wist je dat winterkoninkjes in de winter het liefst in een nestkastje slapen? Soms wel met vijf of zes winterkoninkjes bij elkaar zodat ze elkaar warm houden.

Waar nestelt de winterkoning?

Het nest van de winterkoning is een gesloten bouwsel, welke zich meestal vlak bij de grond bevindt in een dichte ondergroei of in nissen. Het mannetje maakt meerdere nesten waaruit het vrouwtje kiest. Bekijk onze nestkasten voor de winterkoning.

Lees ook:   Welke zee is niet zo zout?

Is de koolmees een trekvogel?

Trekvogel en standvo- gel Nederlandse koolmezen zijn standvogels. Dat betekent dat ze niet wegtrekken om ergens anders de winter door te brengen. Ze over- winteren dus in ons land.

Is de Kievit een trekvogel?

Bij vorst trekken veel kieviten naar Engeland en Frankrijk. Noordelijkste broedvogels trekken tot in Noord-Afrika. Trekt al in mei weg van broedgebieden, dit zijn de vogels die geen succesvol nest hebben gehad. Meeste trek in oktober-november, in het voorjaar in februari en vooral maart.

Hoe oud wordt een winterkoninkje?

Een winterkoning wordt heel zelden ouder dan twee of drie jaar. Roofvogels, ooievaars en bijvoorbeeld meeuwen kunnen veel ouder worden. Soms wel tientallen jaren oud. Een paar jaar geleden werd er in Groningen een stormmeeuw gezien waarvan uit de aflezing van de ring met code bleek dat hij al tenminste 33 jaar oud was.

Related Posts