Hoeveel kinderen hebben een ouder in detentie?

Hoeveel kinderen hebben een ouder in detentie?

Wetenschappers schatten dat op elke willekeurige dag zo’n 25.000 kinderen in Nederland een ouder in detentie hebben. De impact hiervan is enorm. Kinderen missen hun ouder en ervaren verdriet, boosheid, schaamte, gemis en eenzaamheid. Wat hen overkomt heeft invloed op de stabiliteit van hun jeugd en op hun ontwikkeling.

Wat als je vader in de gevangenis zit?

Bespreek met je kind wat hij/zij tegen vriendjes en vriendinnetjes mag zeggen over de detentie van de ouder. Leg uit hoe het leven in de gevangenis eruit ziet. Stimuleer je kind om contact te houden met vader/moeder, maar laat je kind vrij om te kiezen als het (tijdelijk) geen contact wil.

Wat is een jeugddetentie?

Jongeren die veroordeeld zijn tot jeugddetentie komen in een justitiële jeugdinrichting. Jeugddetentie duurt maximaal 2 jaar voor jongeren van 16 of 17 jaar. In detentie moeten de jongeren naar school. Ook krijgen zij les in bijvoorbeeld sociale vaardigheden en beter omgaan met woede.

Wetenschappers schatten dat op elke willekeurige dag zo’n 25.000 kinderen in Nederland een ouder in detentie hebben. De impact hiervan is enorm. Kinderen missen hun ouder en ervaren verdriet, boosheid, schaamte, gemis en eenzaamheid.

Bedenk van te voren welk antwoord je geeft op vragen over het delict van vader/moeder of de vraag wanneer vader/moeder naar huis komt. Bespreek met je kind wat hij/zij tegen vriendjes en vriendinnetjes mag zeggen over de detentie van de ouder. Leg uit hoe het leven in de gevangenis eruit ziet.

Wat is een detentie?

Het Nederlandse woord detentie is afgeleid van het Franse woord voor gevangenschap. Het is dan ook een synoniem voor vastzitten of een gevangenisstraf uitzitten.

Hoeveel vrouwengevangenissen zijn er in Nederland?

Er zijn drie justitiële inrichtingen voor vrouwen: PI Zuid-Oost, locatie Ter Peel (226 plaatsen), PI Utrecht, locatie Nieuwersluis (220 plaatsen) en PI Zwolle (143 plaatsen).

Wat mag je meenemen op bezoek in de gevangenis?

Het is niet nodig om veel spullen mee te nemen naar de gevangenis. U kunt uw eigen kleren dragen en u bent daar zelf verantwoordelijk voor. Toiletartikelen, zoals tandpasta, zeep en handdoeken krijgt u in de gevangenis.

Waarom detentie?

Doel van gevangenisstraf Een gevangenisstraf heeft drie doelen. Vergelding: de opgelegde straf laat zien dat de samenleving niet accepteert dat wetten en regels zijn overtreden. Veiligheid samenleving: gevangenisstraf maakt de samenleving veiliger, want de dader vormt in detentie immers geen bedreiging meer.

Related Posts