Is groter dan of gelijk aan Excel?

Is groter dan of gelijk aan Excel?

Met de operatoren in de onderstaande tabel kunt u twee waarden vergelijken….Vergelijkingsoperatoren.

Vergelijkingsoperator Betekenis Voorbeeld
= (gelijkteken) Gelijk aan =A1=B1
> (groter dan) Groter dan =A1>B1
< (kleiner dan) Kleiner dan =A1
>= (groter dan of gelijk aan) Groter dan of gelijk aan =A1>=B1

Vergelijkingsoperatoren

Vergelijkingsoperator Betekenis Voorbeeld
= (gelijkteken) Gelijk aan =A1=B1
> (groter dan) Groter dan =A1>B1
< (kleiner dan) Kleiner dan =A1
>= (groter dan of gelijk aan) Groter dan of gelijk aan =A1>=B1

Wat is de functie van een operator?

Een operator bedient een machine of een aantal machines in een fabriek. Hij of zij zorgt er voor dat de machine de gewenste bewerking uitvoert op het product. Daarnaast moet de operator er voor zorgen dat de machine de juiste aantallen draait en kwaliteit levert.

Wat is een operator bij rekenen?

In de wiskunde is de eerste betekenis van een operator die van bewerking op een of meer operanden, in de logica of in de rekenkunde. In de uitdrukking ‘2 maal 3’ bijvoorbeeld is de operator de vermenigvuldiging, hier uitgedrukt door de tekenreeks ‘maal’. De operanden zijn hier de getallen 2 en 3.

Hoe doe je groter dan in Excel?

Een ALS-functie met wiskundige operatoren >= groter dan of gelijk aan. <= kleiner dan of gelijk aan. <> niet gelijk aan.

Is groter dan of gelijk aan teken?

≥ groter dan of gelijk aan, in programmeertalen ook >= en GE. ≠ ongelijk aan, in programmeertalen ook <>, ! = en NE.

Related Posts