Is parkeren met een gehandicaptenkaart gratis?

Is parkeren met een gehandicaptenkaart gratis?

In sommige gemeenten kunt u met uw gehandicaptenparkeerkaart gratis parkeren op een gewone parkeerplaats bij een parkeermeter. In andere gemeenten moet u wel betalen bij een parkeermeter of een automaat. Daarnaast zijn er regels voor wijken of zones.

Wie mag gehandicaptenparkeerkaart gebruiken?

Tenzij het officieel attest anders voorziet, blijft de kaart onbeperkt geldig en het gebruik ervan is strikt persoonlijk. Ze mag alleen worden gebruikt als de persoon voor wie de kaart bestemd is het voertuig bestuurt of als passagier meerijdt.

Hoe verleng ik mijn gehandicaptenparkeerkaart?

Voor verlenging van uw gehandicaptenparkeerkaart kunt u terecht bij uw gemeente. Als het duidelijk is dat u nog steeds aan de voorwaarden voldoet, is een nieuwe medische keuring niet nodig. Dat is wel nodig als uw medische situatie mogelijk is veranderd.

Lees ook:   Is LeBron James doing Space Jam?

Waar mag ik wel parkeren met een invalidenparkeerkaart?

Waar mag u met uw gehandicaptenparkeerkaart wel parkeren?

  • Op uw eigen gehandicaptenparkeerplaats.
  • Op een algemene parkeerplaats voor gehandicapten.
  • In een parkeerschijf-zone met een blauwe streep.
  • Langs een onderbroken gele streep.
  • Op plaatsen waar een parkeerverbodsbord staat.

Waar zijn invalidenparkeerplaatsen in Den Bosch?

Op de website Stad in Kaart staan de (gehandicapten)parkeerplaatsen in en rondom het centrum. U kunt ook een gehandicaptenparkeerplaats aanvragen bij uw woning. Daar zijn wel voorwaarden (Artikel 14 tot en met 18) aan verbonden.

Waar mag je parkeren met een invalidenparkeerkaart?

Wat met gehandicaptenkaart bij overlijden?

In principe is de parkeerkaart levenslang geldig, maar dit is niet noodzakelijk zo. Bij overlijden moeten de nabestaanden de parkeerkaart terugsturen naar de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid (adres zie onderaan). Goed om weten : Een parkeerkaart voor personen met een handicap is een gegeerd goed.

Hoe kan ik een invalide parkeerkaart aanvragen?

Aanvragen voor de parkeerkaart gebeuren bij de FOD Sociale Zekerheid, Directie-Generaal Personen met een Handicap. Dat kan elektronisch, telefonisch of via de post. Voor hulp bij de aanvraag kunt u terecht bij uw gemeente, bij het OCMW of bij de dienst maatschappelijke hulp van uw ziekenfonds.

Lees ook:   Wat voor invloed had de Frans Duits oorlog 1870 op Europa?

Wat kost een invalidenparkeerplaats voor de deur?

De kosten voor de aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats liggen gemiddeld rond de 220 euro en lopen per gemeente ook zeer uiteen, zo betaal je het meest in Maastricht (635 euro), Tilburg (494 euro) en Eindhoven (475 euro).

Wat kost een bekeuring als je op een invalidenparkeerplaats?

Als bestuurder op een gehandicaptenparkeerplaats parkeren zonder geldige gehandicaptenparkeerkaart, kost in 2019 380 euro. Dat blijkt uit het overheidsdocument ‘Maatregelen verkeersveiligheid’ dat in handen is van AutoRAI.nl.

Related Posts