Is school met een hoofdletter?

Is school met een hoofdletter?

Benamingen van schoolvakken, opleidingsonderdelen, vakgebieden en specialismen schrijven we met een kleine letter, behalve wanneer woorden volgens de spellingregels met een hoofdletter geschreven moeten worden, zoals namen van talen.

Hoe schrijf je middelbare school?

Samengevat: je schrijft typen scholen en onderwijs dus altijd met kleine letters, behalve aan het begin van een zin en soms bij eigennamen. Kijk, dat is duidelijke taal! En als je dat weet, schrijf je dus voortaan altijd havo, vwo, gymnasium, hbo, wo en universiteit.

Is basisschool met een hoofdletter?

Alle namen en afkortingen voor opleidingen en onderwijsvormen krijgen een kleine letter: letterwoorden (afkortingen die klinken als een gewoon woord): havo, mavo, pabo, heao; initiaalwoorden (afkortingen die letter voor letter worden uitgesproken): bso, hbo, lbo, lts, mbo, roc, tso, vmbo, vwo.

Hoe schrijf je Vrijeschool?

Het meervoud van vrijeschool is ‘vrijescholen’. Eén vrijeschool, twee vrijescholen.

Hoe schrijf je middelbare schooltijd?

de middelbareschooltijd zelfst. naamw. (m.) de jaren die men op de middelbare school doorbrengt of doorgebracht heeft Voorbeeld: `Hij heeft sinds zijn middelbareschooltijd geen Oudgrieks meer bedreven.

Hoe schrijf je Montessorischool?

Verbuigingen: montessorischolen (meerv.) Methodeschool volgens de pedagogiek van Maria Montessori.

Alle onderwijstypen schrijf je met een kleine letter Dat is makkelijk te onthouden dus. Sommige scholen schrijven in hun eigen naam hoofdletters.

Is opleiding met een hoofdletter?

De officiële benamingen van studierichtingen en opleidingen worden als eigennamen beschouwd en met hoofdletters geschreven.

Is de provincie met hoofdletter?

Schrijf je gemeente/Gemeente, provincie/Provincie en stadhuis/Stadhuis met een hoofdletter of een kleine letter? De woorden gemeente, provincie en stadhuis krijgen een kleine letter. Het is dus bijvoorbeeld de gemeente Gouda en de provincie Overijssel, zowel in aardrijkskundig als in bestuurlijk verband.

Hoe plaatst u een hoofdletter bij elke nieuwe zin?

Normaal plaatst Outlook een hoofdletter bij het begin van elke nieuwe zin. Is dat niet zo? Controleert u best even de instelling zoals beschreven in deze tip. Weigert Outlook automatisch een hoofdletter te plaatsen bij het begin van een nieuwe zin, moet u mogelijk een kleine instellingen aanpassen.

Hoe schrijf je een hoofdletter?

Hoofdletters gebruik je alleen voor namen van personen, bedrijven, instellingen, merken, wetten, boeken, aardrijkskundige plaatsen, talen, dialecten, volkeren, feestdagen en historische gebeurtenissen. Ook afleidingen van namen en namen in samenstellingen schrijf je met een hoofdletter.

Welke heiligen krijgen een hoofdletter?

Namen van heilige personen en samenstellingen van deze woorden krijgen altijd een hoofdletter: God, Jezus, de Heilige Geest, Jezus en Zijn volgelingen. Ook verwijzingen naar heiligen krijgen een hoofdletter. Al voelt dit misschien wat onnatuurlijk, je schrijft toch echt Mariabeeld.

Wat is het gebruik van hoofdletters in persoonsnamen?

Regels voor het gebruik van hoofdletters in persoonsnamen Na ‘meneer’ en ‘mevrouw’ begint de achternaam altijd met een hoofdletter: meneer Raaspit, mevrouw Van der Hoed. Een voorvoegsel (‘van der’) krijgt altijd maar één hoofdletter. Je zou kunnen zeggen dat een naam altijd start met een hoofdletter, in dit geval is dat de ‘v’.

Related Posts