Is slepen legaal?

Is slepen legaal?

Het is verboden een motorvoertuig te slepen behalve indien dit voertuig zich niet meer op eigen kracht kan verplaatsen of niet meer alle veiligheidswaarborgen biedt.

Welk rijbewijs voor auto slepen?

Welk rijbewijs heb ik nodig om met een aanhanger, oplegger of caravan achter mijn auto te rijden? U heeft rijbewijs B, BE of B+ (code 96) nodig om met een aanhanger te mogen rijden achter uw auto.

Hoe moet je een auto slepen?

Nog wat tips voor degene die sleept

  1. Zoals gezegd ook de alarmlichten aanzetten.
  2. Breng de auto eerst heel voorzichtig in beweging, voordat je wat meer gas gaat geven.
  3. Geef bijtijds aan wanneer je afslaat of gaat remmen.
  4. Rem voorzichtig en rij uiteraard rustig.
  5. Zorg ook dat de remkabel strak blijft.
  6. Neem de bochten ruim.

Hoe lang mag je een auto slepen?

Als een bestuurder een andere bestuurder sleept, mag er tussen beide voertuigen maximaal 5 meter zitten. Het is verstandig dat de gesleepte auto de alarmlichten aan heeft, voor extra zichtbaarheid. Controleer de staat van de sleepkabel.

Lees ook:   Hoe komt er zo snel stof in mijn kamer?

Hoeveel mag mijn auto slepen?

Slepen van een motorvoertuig Het is als bestuurder van een motorvoertuig toegestaan om een andere motorvoertuig te slepen, zolang de afstand van de achterzijde van het trekkend voertuig tot de voorzijde van het gesleepte voertuig niet meer bedraagt dan 5 meter.

Heb je voor het slepen van een andere auto rijbewijs E achter B nodig?

De eisen voor het slepen van een auto! De bestuurder van het trekkende en het gesleepte voertuig moeten beiden in het bezit zijn van een geldig rijbewijs B. * Snelwegen zo snel mogelijk verlaten en zo snel mogelijk naar de garage rijden. De totaal massa van waar je mee mag rijden mag niet meer dan 3500 kg zijn.

Hoeveel afstand bij slepen?

Het is toegestaan een andere auto te slepen. Het slepen van een motor of van een auto met een aanhanger erachter is verboden. Passagiers moeten zo veel mogelijk in het trekkende voertuig plaatsnemen. De afstand tussen het trekkende voertuig en het gesleepte voertuig moet kleiner zijn dan 5 meter.

Related Posts