Kan Zorgkrediet geweigerd worden?

Kan Zorgkrediet geweigerd worden?

Uw werkgever mag uw aanvraag niet weigeren. Vlaams zorgkrediet is een recht voor wie in de Vlaamse openbare sector werkt. De werkgever mag een aanvraag in principe niet weigeren, tenzij in zeer specifieke gevallen. Vlaams zorgkrediet kunt u alleen opnemen om voor iemand te zorgen of om een opleiding te volgen.

Hoeveel dagen Zorgkrediet?

eerst 6 maanden halftijds zorgkrediet (komt overeen met 3 maanden voltijds) en daarna 30 maanden 4/5 zorgkrediet (komt overeen met de resterende 6 maanden voltijds)….Afhankelijk van uw arbeidsregime.

Uw arbeidsregime tijdens uw onderbreking Duur van uw onderbreking
U gaat ½ werken 36 maanden

Heb ik recht op een aanmoedigingspremie?

U komt alleen in aanmerking voor een aanmoedigingspremie als u in de privésector of de Vlaamse socialprofitsector werkt. Werkt u in de Vlaamse openbare sector? Dan kunt u Vlaams zorgkrediet opnemen. Wie in de Vlaamse openbare sector aan de slag is, heeft geen recht op de aanmoedigingspremie.

Wat is een Zorgkrediet?

Met zorgkrediet onderbreek je je loopbaan voltijds of deeltijds omwille van een van de volgende motieven: Zorg voor een kind tot en met 12 jaar. Medische bijstand. Zorg voor een kind met een handicap.

Kan thematisch verlof geweigerd worden?

Openbare sector en onderwijs. Dit thematisch verlof kan u niet worden geweigerd indien de overheid of de gemeenschap (voor het onderwijs) waarvan u afhangt, dit reglementair heeft voorzien.

Kan je Zorgkrediet stopzetten?

Het is mogelijk uw Vlaams zorgkrediet vroeger stop te zetten dan u in uw aanvraag had vermeld. In principe mag dat zonder dat u een reden moet opgeven, maar uw werkgever kan wel intern vastleggen dat er toch een geldige reden moet zijn. een verklaring van uw werkgever toevoegen waarin die uw stopzetting bevestigt.

Hoe lang Zorgkrediet onderwijs?

Je kan het zorgkrediet aanvragen: Voor minimaal 3 en maximaal 12 volledige maanden.

Hoeveel dagen tijdskrediet heb ik nog?

Via de onlinedienst Breakatwork komt u te weten hoeveel maanden en dagen tijdskrediet, loopbaanonderbreking of thematisch verlof u al hebt opgenomen en hoeveel er u nog resten, toegespitst op uw persoonlijke situatie. Aanmelden kan via de eID, uw federaal token, itsme of via een persoonlijke code via een mobiele app.

Hoelang heb je recht op een aanmoedigingspremie?

Tijdens uw volledige beroepsloopbaan kunt u in de privésector maximaal 1 jaar een aanmoedigingspremie krijgen in het kader van zorgkrediet. Die termijn is: niet proportioneel: het maakt dus geen verschil of u die 12 maanden halftijds, deeltijds of voltijds onderbreekt.

Hoelang krijg ik een aanmoedigingspremie?

Maandelijkse uitbetaling De aanmoedigingspremie wordt uitbetaald rond de 15de van de maand die volgt op de maand waarop de premie betrekking heeft. Loopt uw onderbreking al een tijdje op het moment van de goedkeuring? Dan krijgt u meteen ook de voorgaande maanden uitbetaald.

Om Vlaams zorgkrediet op te nemen, moet u aantonen dat u dat doet met een van de hieronder opgesomde motieven. U kunt geen Vlaams zorgkrediet zonder motief. U kunt Vlaams zorgkrediet opnemen om meer tijd te hebben voor de zorg voor uw kind(eren) tot en met 12 jaar.

Related Posts