Met wie is Scorpius Malfoy getrouwd?

Met wie is Scorpius Malfoy getrouwd?

Hij trouwde met Narcissa Zwarts en samen kregen ze een zoon: Draco. Draco is de aartsvijand van Harry Potter. De Malfidussen zijn verbonden aan de familie Zwarts door Narcissa (een nicht van Sirius Zwarts). Er zijn drie grootouders van Draco bekend: Abraxas Malfidus, Cygnus Zwarts en Druella Roselier.

Hoe oud is Scorpius Malfoy?

Scorpius Hyperion Malfidus (Engels: Scorpius Hyperion Malfoy) is de zoon van Draco en Astoria Malfidus. Hij is volbloed en wordt in het epiloog van het zevende boek genoemd, als hij naar Zweinstein gaat….

Scorpius Malfidus
Biografische informatie
Geboren 2006
Bloedstatus Volbloed
Fysieke beschrijving
Draco Malfidus
Personage uit Harry Potter
Getrouwd met Astoria Goedleers
Kind(eren) Scorpius
Afdeling Zwadderich

Is Scorpius Malfoy related to Draco Malfoy?

Lees ook:   What is RPI in college basketball?

Scorpius Hyperion Malfoy (b. 2006) was a British pure-blood wizard and the son of Draco and Astoria Malfoy (née Greengrass). He attended Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry from 2017 onwards and was a classmate of Rose Granger-Weasley and Albus Potter.

Who is Scorpius Malfoy in Harry Potter?

Scorpius Hyperion Malfoy (b. 2006) was a British pure-blood wizard and the son of Draco and Astoria Malfoy (née Greengrass). He attended Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry from 2017 onwards and was a classmate of Rose Granger-Weasley and Albus Potter. Scorpius quickly struck up a friendship with Albus,…

What is Draco Malfoy known for?

Draco Lucius Malfoy (b. 5 June 1980) was a British pure-blood wizard and the only son of Lucius and Narcissa Malfoy (née Black). The son of a Death Eater, Draco was raised to strongly believe in the importance of blood purity. He looked down on half-bloods and Muggle-borns.

Is Draco Malfoy in Harry Potter and the Cursed Child?

Jax Jackson, the actor portraying Yann Fredericks in the Year 3 Broadway production of Harry Potter and the Cursed Child, portrayed Draco Malfoy, voicing him in Harry Potter and the Philosopher’s Stone, Chapter 6 ( The Journey from Platform Nine and Three-Quarters) for the Harry Potter At Home project.

Related Posts