Waar kun je oude bouwtekeningen opvragen?

Waar kun je oude bouwtekeningen opvragen?

Je kunt je bouwtekening opvragen bij de gemeente. Voor moderne woningen kan dat online, en bij oudere woningen kun je langs gaan bij het gemeentearchief.

Waar kan ik mijn bouwplannen opvragen?

Wanneer er na 1962 vergunde verbouwingswerken aan de woning werden uitgevoerd, kan je ook een kopie van het plan opvragen op de dienst ruimtelijke ordening van de gemeente. Deze houdt normaal gezien het plan bij van alle woningen waarvoor bouwvergunningen werden afgeleverd.

Hoe kom ik aan oude bouwtekeningen?

Waar kan ik de plannen van mijn huis opvragen?

Wat staat er op een bouwtekening?

Een bouwtekening is een technische tekening van een gebouw of kunstwerk….

  • herkomst van de tekening (bureau, bedrijf, instelling);
  • het tekeningnummer;
  • projectnummer;
  • de schaal;
  • formaat van de tekening;
  • naam of initialen van de tekenaar;
  • de datum;

Welke bouwtekening opvragen?

Raadpleeg het gemeentearchief Je kunt je bouwtekening opvragen bij de gemeente. Voor moderne woningen kan dat online, en bij oudere woningen kun je langs gaan bij het gemeentearchief.

Waar worden bouwtekeningen bewaard?

Bouwtekeningen van alle huizen in Nederland zijn opgeslagen in jouw lokale gemeentearchief. Tegenwoordig kun je deze tekeningen vrij makkelijk inzien door digitaal een afspraak te maken met jouw gemeente. In veel gevallen is het maken van de afspraak en het inzien van de tekeningen gratis.

Hoe vind ik bouwtekeningen van mijn huis?

Hoe kan je vergunning inzien?

Op de website www.overheid.nl vindt u ook een overzicht van alle afgegeven vergunningen. Op de website met officiële bekendmakingen vindt u een overzicht van lopende aanvragen.

Wat betekent de afkorting WP?

Het maximale vermogen dat een zonnepaneel kan afleveren, wordt standaard uitgedrukt in Wattpiek. De afkorting daarvan is Wp. De eenheid Wattpiek wordt vaak gebruikt bij zonnepanelen. Het gemiddelde Wp van een zonnepaneel hangt onder meer af van de lokale temperaturen en zonlichtsterkte.

Waar staat de afkorting KVT voor?

Afkorting van kortverblijftehuis. Betekenis van KVT toevoegen.

Waar staat BBO voor?

BBO kan verwijzen naar: Bureau Bijzondere Opdrachten. De ICAO-code voor de luchtvaartmaatschappij Flybaboo. β-bariumboraat.

Related Posts