Waar moet een arbeidsovereenkomst aan voldoen?

Waar moet een arbeidsovereenkomst aan voldoen?

Voorwaarden arbeidsovereenkomst U heeft een arbeidsovereenkomst als u aan de volgende voorwaarden voldoet: U bent in dienst van de werkgever. De werkgever kan u opdrachten geven en de werkinhoud bepalen. Uw werkgever mag loon, voor zover boven het minimumloon, ook (gedeeltelijk) in natura uitbetalen.

Wat is het verschil tussen een arbeidsovereenkomst en een cao?

Een cao is een overeenkomst tussen (verenigingen van) werkgevers en (verenigingen van) werknemers die voornamelijk of uitsluitend de arbeidsvoorwaarden regelt die bij de individuele arbeidsovereenkomst in acht moeten worden genomen.

Waar kan je je contract vinden?

Waar vind ik mijn getekende arbeidscontract?

  • Login op de app of de webapp.
  • Ga naar de pagina Geldzaken.
  • Swipe naar de sectie Arbeidsovereenkomst.
  • Tap op de link Download.
  • Open het bestand met een PDF-reader app.
Lees ook:   Wat is een chemische verandering?

Wat is het verschil tussen arbeidsvoorwaarden in een arbeidsovereenkomst en de arbeidsvoorwaarden die in een cao staan?

Afspraken in cao en wettelijke afspraken over arbeidsvoorwaarden. De afspraken in een cao zijn vaak gunstiger dan afspraken over arbeidsvoorwaarden in de wet. Zo kan het loon in een cao hoger zijn dan het minimumloon. In de cao mag dus geen lager loon staan dan het minimumloon of minder vakantiedagen dan in het BW.

Is de cao leidend of arbeidsovereenkomst?

Ja, er is een rangorde als er in een arbeidsovereenkomst afspraken staan die afwijken van de geldende cao. We zullen dit toelichten. In een cao staan afspraken die gelden voor alle werknemers binnen een bedrijf of bedrijfstak. Doorgaans betreffen deze afspraken aanvullende rechten en plichten voor de werknemers.

Waar vind ik mijn arbeidscontract terug?

Op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg vindt u de collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO’s) ((opent in nieuw venster)) terug van uw paritair comité.

Lees ook:   Wat is de functie van de Parietaalkwab?

Waar kan je een cao vinden?

Als u uw cao wilt nalezen, dan is de website van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van belang. Het bevat alle cao’s in Nederland. Ook kunt u bij uw vakorganisatie terecht voor informatie over de betreffende cao.

Related Posts