Waar moet een expansievat geplaatst worden?

Waar moet een expansievat geplaatst worden?

Plaats van het expansievat

  1. Zo dicht mogelijk bij de ketel: om drukverlies tussen het vat en de ketel zoveel mogelijk te vermijden.
  2. Aan de zuigzijde van de pomp: om een minimale druk te garanderen.
  3. Op de retourleiding van de ketel: om de levensduur van het membraan te verlengen.

Waar zit de Vulkraan van de cv-ketel?

De vulkraan zit normaal gesproken in een van de buizen aan de onderkant van de cv-ketel. In sommige gevallen zit de kraan aan de bovenkant.

Waarom is een expansievat gevuld met stikstof en niet met lucht?

Een expansievat gevuld met 100% stikstof heeft de langste levensduur. In tegenstelling tot gewone lucht heeft stikstof grotere moleculen die moeizamer door het rubber lekken. Het membraan blijft hierdoor langer heel.

Wat doet de warmtewisselaar in de cv-ketel?

De warmtewisselaar koelt de eerste stof (bijvoorbeeld water) af tot de temperatuur waarmee de tweede instroomt (bijvoorbeeld binnenlucht). Het tweede medium wordt opgewarmd tot de temperatuur waarmee het eerste medium instroomt, of tot een lagere temperatuur maar in grotere hoeveelheden.

Waar plaats je een overdrukventiel?

Waar zit het overstortventiel? Bij nieuwere cv-ketels zit het overstortventiel vaak in de cv-ketel zelf. Is dit niet het geval, dan wordt het ventiel zo dicht mogelijk bij de ketel geplaatst. Bij soloketels zit het ventiel altijd in de aanvoerleiding.

Waar zit de tapkraan?

Dit punt zit meestal op een radiator in de hal dicht bij de voordeur of in de keuken bij de achterdeur. Er kan dan eenvoudig een slang op worden aangesloten die naar buiten gelegd wordt zodat het cv water weg kan lopen. Soms zit zowel aan de voorkant als ook aan de achterkant van een woning een aftappunt.

Waar zit je CV-ketel?

De meeste CV-ketels worden in woonhuizen op zolder geplaatst. De voornaamste reden hiervoor is de beschikbare ruimte én het gemak om de rookgasafvoer te vervangen omdat deze direct door het dak gaat. Het enige nadeel is de afstand tussen de ketel en tappunten op de begane grond.

Is een expansievat verplicht?

Hoe hoger het vermogen van je cv-ketel, hoe groter de inhoud van je expansievat moet zijn. Heb je een ketel met een vermogen van 20 kilowatt en hangt je hoogste radiator 7 m boven de ketel, dan heb je een expansievat nodig van 18 liter met een voordruk van 1 bar.

Waar zit een warmtewisselaar?

Een Cv-ketel is ook een soort warmtewisselaar. Een Cv-ketel brengt namelijk de warmte van het verbrandingsgas over op het water dat door de leidingen van een Cv-installatie heen stroomt. In een combiketel zit ook een warmtewisselaar. Deze wordt bijvoorbeeld gebruikt om heet Cv-water in warm tapwater om te zetten.

Related Posts