Waar moet je speciaal op letten bij schuimblussers?

Waar moet je speciaal op letten bij schuimblussers?

Schuimbrandblusser

  • Eenvoudige bediening.
  • Blust met beperkte nevenschade.
  • Lange spuitduur.
  • Onder spanning staande apparatuur kan geblust worden (tot 1000 volt)
  • Door koelend effect minder kans op herontsteking.

Hoelang gaat brandblusser mee?

Over het algemeen geldt dat een schuimblusser na 20 jaar echt aan vervanging toe is. Na deze tijd kan de blusser beter niet meer gebruikt worden. Aangeraden wordt om het blustoestel zeker eens in de vijf jaar uitgebreid te laten controleren.

Waar laat je de brandblusser als hij leeg is?

Vervallen of defecte brandblussers dienen gerecycleerd te worden als klein chemisch afval. Je kan ze onder meer afvoeren of binnenbrengen bij het lokale milieupark van je gemeente of bij gespecialiseerde afvalverwerkingsbedrijven als Avalex.

Waarom moet een brandblusser hangen?

Brandblussers zijn redders in de nood. Het is zaak de brandblussers op direct toegankelijke plekken in het bedrijf hangen. Ook moeten ze geschikt zijn voor het type brand dat verwacht kan worden bij de omgeving en de werkzaamheden die er worden verricht.

Hoe lang kan je blussen met een schuimblusser?

De tijd dat men met een blusser kan werken is afhankelijk van de hoeveelheid die in de fles zit. Een kleine blusser van 2 liter voor in de auto of caravan is na 15 seconden leeg. Een brandblusser van 6 liter is pas na 50 seconden leeg.

Hoelang blijft een Brandblustoestel geldig?

Brandblussers die in gebouwen worden gebruikt (in principe alle poederbrandblussers van 3kg of meer en alle andere soorten brandblussers) moeten 20 jaar na de productiedatum vervangen worden.

Waar plaats je een brandblusser?

Daarom moeten ze op duidelijk zichtbare plaatsen in ophangbeugels of op statieven worden geplaatst. Bovendien moet de toegang tot het blustoestel niet worden gehinderd door het te verwachten brandrisico. Geschikte locaties zijn gangen, trappenhuizen, centrale toegangshallen en nabij uitgangen van ruimten.

Welke waterstraal vaste stof brand?

Brandklasse A (vaste stoffen) Als het water eenmaal verdampt is, heeft het geen verdere bijdrage meer aan de blussing en kan het een eventuele herontsteking niet verhinderen. Daarom is een blussing met puur water alleen succesvol als alle gloeiende resten voldoende afgekoeld zijn als de laatste druppel verbruikt is.

Waar moet een brandblusser hangen?

Brandblussers mag je in principe plaatsen daar waar het jou het best uitkomt, maar ze moeten wel gelijkmatig over de oppervlakte verspreid worden. Aanbevolen locaties zijn gangen, trappenhuizen, centrale toegangshallen en nabij uitgangen van ruimten. Op die manier wordt jouw vluchtroute het beste beschermd.

Waar moet je een brandblusser ophangen?

Related Posts