Waar staat reserve op de balans?

Waar staat reserve op de balans?

Hier staan de voorzieningen die je in je bedrijf hebt aangemaakt. Het geld is gereserveerd voor de specifieke kostencategorie waarvoor de voorziening is aangemaakt en wordt daarmee al als kosten in je boekhouding opgenomen. Het geld zit echter nog wel in je bedrijf en komt daarom als voorziening op de balans.

Is een voorziening een uitgave?

Voorzieningen zijn toekomstige kosten die je nu alvast boekt en daarmee de belastbare winst drukt. Door een voorziening op te voeren, betaal je nu dus minder belasting. Op een voorziening worden, meestal periodiek, bedragen gestort met als doel het saldo op een toekomstig moment te gebruiken.

Waarom maak je een beginbalans?

Wanneer je start in een nieuw boekhoudsysteem (zoals DigiBTW) met een lopende administratie is het belangrijk een beginbalans in te voeren. In een beginbalans geef je aan wat de bezittingen en schulden zijn van de onderneming op het moment dat je begint met het voeren van de administratie in het nieuwe systeem.

Lees ook:   Is uranium onuitputtelijk?

Wat is een begin en eindbalans?

De beginbalans geeft, zoals de naam al zegt, aan met welke cijfers een onderneming een bepaalde periode begint en de eindbalans geeft aan met welke cijfers de onderneming een bepaalde periode eindigt. De bezittingen bestaan uit vaste activa, vlottende activa en debiteuren, samen ook wel ‘activa’ genoemd.

Hoe wordt een voorziening geboekt?

De boeking in de adminstratie als journaalpost: 4.. Ten laste van het resultaat wordt een voorziening op de balans gevormd aan de Credit oftewel Passiva kant, de rechterkant van de balans. Hoe hoog de storting elke keer moet zijn hangt af van schattingen of bekende historische gegevens.

Reserves op een balans zeggen niets over de spaarpot van een bedrijf. Ze vertellen je alleen dat een bedrijf door eigen winsten gefinancierd wordt. De reserves vertellen ook niets over hoe een bedrijf die winsten gebruikte. In ons voorbeeld hierboven zit alle winst in de voorraad.

Related Posts