Waardoor AG wel als zuivere stof in de natuur voorkomt en Zn en PB niet?

Waardoor AG wel als zuivere stof in de natuur voorkomt en Zn en PB niet?

De stof Ag komt wel als zuivere stof in de natuur voor, de stoffen Zn en Pb niet. Leg uit waardoor Ag wel als zuivere stof in de natuur voorkomt en Zn en Pb niet. Galena, ook wel loodglans genoemd, is het belangrijkste erts voor de loodwinning. Dit mineraal bevat lood in de vorm van PbS.

Waarom gaat de pH omhoog wanneer je je mond spoelt met drinkwater nadat je frisdrank hebt gedronken?

Drinken van leidingwater, na gebruik van een frisdrank, helpt tegen aantasting van het gebit. De restjes frisdrank zullen weggespoeld worden uit de mond en de pH van het speeksel gaat weer omhoog.

Wat is het meest opmerkelijke Gevaarsaspect alcohol?

Methanol is zeer giftig en werd vroeger ‘houtgeest’ genoemd. Geef de formule van alcohol. Wat is volgens de tabel uit Binas het ‘meest opmerkelijke gevaaraspect’ van alcohol? Blauw en rood lakmoespapier verkleuren niet in een oplossing van alcohol.

Hoe heet het soort mengsel dat bij kamertemperatuur de structuur heeft van tandpasta?

Het heeft de naam Alice gekregen: Al-ice. Dit mengsel, dat de structuur heeft van tandpasta, wordt in een gietvorm gegoten en afgekoeld tot 30 graden onder nul (– 30 °C). Hierdoor ontstaat een vaste stof.

Waarom is AG een zuivere stof?

Een zuivere stof bestaat uit één soort atomen of moleculen, en heeft daardoor een aantal specifieke, constante stofeigenschappen, zoals smeltpunt, kookpunt en oplosbaarheid (in water bijvoorbeeld). Een zuivere stof in deze engere zin, met betrekking tot het enige of elk element, heeft een vaste massadichtheid.

Waar komt het element koolstof vandaan?

Koolstof komt in grote hoeveelheden voor in sterren (en dus de zon), kometen en in de atmosfeer van veel planeten. Sommige meteorieten bevatten microscopisch kleine diamanten die gevormd zijn toen het zonnestelsel nog een protoplanetaire schijf was.

Is cola light slecht voor je tanden?

Cola is de slechtste drank voor je gebit In een glas reguliere cola zit veel suiker, maar dat is niet meer dan in sinaasappelsap of Tonic. Ook zitten er zuren in cola, maar wat betreft tanderosie zijn veel andere dranken, waaronder vruchtensap een minder goede keus.

Wat te doen bij ernstige tanderosie?

Er is geen behandeling voor tanderosie. Tanderosie voorkomen of voorkomen dat het verder uitbreidt is daarom essentieel. Poets twee keer per dag met een fluoridehoudende tandpasta en een goede tandenborstel en reinig één keer per dag tussen de tanden en kiezen met een tandenstoker, rager of flossdraad.

Welke factor beïnvloedt de reactiesnelheid?

De reactiesnelheid is van een aantal factoren afhankelijk zoals de concentratie en de verdelingsgraad van de stoffen, de temperatuur en de aanwezigheid van een katalysator.

Related Posts