Waarom geen obligaties?

Waarom geen obligaties?

Zo kan de looptijd, wel of geen onderpand, type onderpand, kredietwaardigheid of het rentepercentage verschillen. Vaak worden obligaties gezien als minder risicovol, al is dit natuurlijk wel afhankelijk van de uitgevende instantie en of er eventueel onderpand aanwezig is.

Wat doet stijgende rente met obligaties?

Als de rente stijgt, wordt het voor beleggers aantrekkelijker om nieuwe obligaties te kopen in plaats van bestaande obligaties met een lagere rente. Hierdoor leidt een rentestijging tot dalende koersen op de obligatiemarkt. En wanneer de rente daalt, zullen de koersen juist stijgen.

Waarom obligaties kopen met negatieve rente?

Sommige beleggers kopen staatsobligaties met negatieve rente in buitenlandse valuta, in de verwachting dat de valutakoers gaat stijgen. Zij nemen de negatieve rente voor lief, omdat ze denken winst te maken op de valutakoers. Er wordt dan ingespeeld op de situatie dat de rente nóg verder zal dalen.

Kan een aandeel onder nul gaan?

Kan een aandeel waardeloos worden? De waarde van een aandeel schommelt elke dag. Ze kan stijgen of helemaal verschrompelen. In het slechtste geval wordt de waarde zelfs tot nul herleid, zoals dat jaren geleden het geval was toen het spraaktechnologiebedrijf Lernout & Hauspie failliet ging.

Wat zal er gebeuren met de aandelenpositie?

Als u aandelenposities heeft in een bedrijf dat wordt overgenomen als onderdeel van een fusie: Alle open posities worden gesloten tegen de prijs op het moment van de fusie. De winst of het verlies op deze transacties wordt toegevoegd aan uw beschikbare saldo of eraf gehaald.

Naast de kalmerende werking van obligaties zijn er volgens hem drie rationele redenen waarom obligaties in gene portefeuille mogen ontbreken. Obligaties stijgen meestal als aandelen dalen – Ten eerste stijgen obligaties meestal als aandelen dalen.

Waarom worden obligaties minder waard?

Algemeen kunnen we stellen dat de rente de belangrijkste factor is in de koersbewegingen van obligaties. Daalt de rente, dan stijgt de prijs van een obligatie; Stijgt de rente, dan daalt de prijs van een obligatie.

Related Posts