Waarom is een bestandsnaam ongeldig?

Waarom is een bestandsnaam ongeldig?

Uit veiligheidsoverwegingen kunnen sommige bestandsnamen en -extensies niet worden geüpload, omdat de bestanden uitvoerbaar zijn of worden gebruikt door SharePoint Server of door Windows zelf. En bovendien kunt u geen bestandstypen uploaden die zijn geblokkeerd op de SharePoint-site.

Wat betekent bestandsnaam is niet geldig?

Oorzaak. Als u hebt geprobeerd een ongebruikelijk teken te gebruiken in de naam van het bestand (zoals weergegeven in de sectie oorzaak van dit artikel), verwijdert u de naam van het bestand en probeert u het bestand op te slaan.

Waarom kan ik Excel niet opslaan?

Als u een werkmap niet kunt opslaan wanneer u Microsoft Excel in de veilige modus van Windows uitvoert, kan het probleem worden veroorzaakt door een invoegtoepassing van een derde partij of door een bestand dat zich op een van de opstartlocaties van Excel bevindt.

Kan bestand niet openen bestandsnaam te lang?

Als de bestandsnaam of het pad lang is, probeert u de naam van het bestand te wijzigen of te kopiëren naar een andere map. Dit probleem treedt op wanneer u een bestand opent vanaf een kaartstation, een UNC-pad of een URL (webadres).

Wat zijn ongeldige tekens?

Ongeldige tekens Bepaalde tekens hebben een speciale betekenis wanneer deze worden gebruikt in bestandsnamen in OneDrive, SharePoint, Windows en macOS, zoals ‘*’ voor jokertekens en ‘\’ in de namen van bestandspaden.

Welke tekens mogen niet in bestandsnaam?

Geef de bestanden een unieke en duidelijke naam, zodat u meteen kunt aflezen om welk document het gaat. De volgende tekens kunt u niet gebruiken in een bestandsnaam: \ / : *? ” < > |

Waaraan moeten bestandsnamen voldoen?

Goede bestandsnamen gebruiken

 • Bedenk voor uzelf een duidelijk format van de bestandsnamen en houd u hier aan bij elk bestand.
 • Geef de bestanden een unieke en duidelijke naam, zodat u meteen kunt aflezen om welk document het gaat.
 • De volgende tekens kunt u niet gebruiken in een bestandsnaam: \ / : *? ” < > |

Welke tekens zijn niet toegestaan in een bestandsnaam?

Ook tekens als < , > , : , * , % , en? zijn niet toegestaan.

Hoe moet ik een Excel bestand opslaan?

Uw werkmap opslaan

 1. Klik op Bestand > Opslaan als.
 2. Kies onder Opslaan als de locatie waar u de werkmap wilt opslaan.
 3. Klik op Bladeren om de gewenste locatie te selecteren in de map Documenten.
 4. Typ een naam voor een nieuwe werkmap in het vak Bestandsnaam.

Kan naam van bestand niet wijzigen?

Om de naam van een map of bestand te wijzigen vanuit het lint van Verkenner open je Verkenner (Windowstoets + E) en navigeer je naar de map of bestand die je wit hernoemen. Selecteer het item dat je een andere naam wilt geven door er één keer op te klikken.

Opmerking : Windows blokkeert meestal de tekens “*/ \| wanneer u een bestandsnaam wilt wijzigen en deze tekens probeert te gebruiken. En als u Office 2010 met Office 365 gebruikt, dan is het &-teken ongeldig voor namen van bestanden en mappen.

Kan bestand niet openen meer dan 259 codes?

Dit probleem treedt op als het pad van het bestand dat u opent of opgeslagen aan de volgende voorwaarde voldoet: Microsoft Word, Microsoft PowerPoint en Microsoft Access: De totale lengte van het pad en de bestandsnaam, inclusief bestandsnaamextensie, bedraagt meer dan 259 tekens.

Wat is de bestandsnaam?

De naam die wordt gegeven bij het opslaan van een bestand. Elk bestand heeft een unieke naam nodig, zodat u het herkent wanneer u het de volgende keer wilt openen.

Hoelang mag een bestandsnaam zijn?

De bestandsnaam mag maximaal 40 karakters lang zijn. Langere bestandsnamen worden automatisch ingekort.

Waarom mogen sommige tekens niet in een bestandsnaam voorkomen?

Elk segment van het pad (een segment is een bestandsnaam of mapnaam zoals ‘Promotie’ of ‘Sommige File. xlsx’ in de bovenstaande voorbeelden) mag niet meer dan 255 tekens bevatten vanwege beperkingen van het besturingssysteem.

Kan het bestand niet openen omdat het bestandspad meer dan 260 codes?

Als u dit gedrag wilt oplossen, moet u ervoor zorgen dat het pad van het bestand minder dan 256 tekens bevat. Gebruik hiervoor een van de volgende methoden: Wijzig de naam van het bestand, zodat het een kortere naam heeft. Wijzig de naam van een of meer mappen die het bestand bevatten, zodat ze kortere namen hebben.

Kan bestand niet kopieren Het pad is te lang?

Om het probleem op te lossen, moet u het problematische bestand hernoemen of het pad wijzigen. In de meeste gevallen kunt u het bestand niet hernoemen, maar u kunt het probleem oplossen door een van de mappen te hernoemen waarin dit bestand zich bevindt.

Hoe maak ik een bestandsnaam?

Hoe maak je goede bestandsnamen?

 1. Maak om te starten per patiënt een map aan die je een naam geeft.
 2. Kies voor een structuur die ieder bestand een unieke en logische naam geeft.
 3. Geef kort aan wat de vorm is van het bestand:
 4. Gebruik alleen streepjes als scheidingsmethode.
 5. Gebruik niet meer dan ongeveer 35 tekens.

Waar vind ik bestandsnaam?

Typ in Windows Verkenner – hier met donker thema – in het zoekvak rechtsboven de gezochte bestandsnaam (of een deel daarvan). Zelfs als je alleen zoekt op de bestandsnaam, gebeurt dat in een geïndexeerde map op basis van de index.

Kan te lange bestandsnaam niet wijzigen?

De enige remedie is dan de mapnamen te hernoemen naar een kortere naam. Daarna zal in de meeste gevallen het bestand weer toegankelijk zijn en kunt u de bestandsnaam zelf vervangen door een kortere. Er zijn trouwens wel enkele tools om dit probleem (deels) te ondervangen, maar die zijn niet allemaal even betrouwbaar.

Kan bestand niet verwijderen naam te lang?

Wanneer de bestandsnaam te lang is kan je met een omweg en met standaard Windows functionaliteit toch het bestand verwijderen. Geen applicaties van third party’s nodig. Het blijkt dat de standaard tool Robocopy wel kan omgaan met extreem lange bestandsnamen.

Related Posts