Wat betekent aan dek?

Wat betekent aan dek?

De laag of vloer, die de holte van een schip of een gedeelte daarvan afsluit en tevens een belangrijk deel van het langsverband vormt. Je loopt of staat aan dek, maar je ligt op het dek (’t is maar dat je het weet).

Wat zeg je als je overstag gaat?

Over een andere boeg gaan zeilen, “wenden”. Bij het overstag gaan zwaait de giek dwars over het dek, hetgeen voor de schepelingen gevaarlijk kan zijn. De roerganger zal vooraf het klassieke commando “Klaar om te wenden!” als waarschuwing roepen, waarna op “Ree!” met als…

Wat is het dek van een boot?

Een dek of scheepsdek van een schip is de horizontale afscheiding tussen de diverse compartimenten. Het belangrijkste is het dek dat de romp afsluit aan de bovenkant.

Wat is de betekenis van mast?

mast – Zelfstandignaamwoord 1. (scheepvaart) lange, rechtop staande paal midden op het schip waaraan vlaggen, zeilen en/of ra|ra’s bevestigd kunnen worden 2. palen waartussen (elektriciteits- of telefoon-)draden gespannen kunnen worden 3.

Wat betekent het spreekwoord overstag gaan?

een zeemansuitdrukking die eig. wil zeggen: een schip over (d.i. in de richting van) een andere boeg wenden; door de wind gaan, omgaan; vandaar overdrachtelijk genomen voor: van mening (partij) veranderen, zijn draai nemen, door de wind gaan.

Wat is een schip en wat is een boot?

Het onderscheid tussen ‘boot’ en ‘schip’ is vaag. Tegenwoordig gebruikt men de term boot veelal voor een vaartuig dat vanwege het formaat meestal voor het plezier gebruikt wordt; een schip komt vaker voor in de beroepsvaart. Maar dat is geen algemeen aanvaarde regel.

Wat is verlengstuk van de mast?

De verlengstukken van een mast heten steng. De eerste verlenging marssteng, de tweede bramsteng. De verbindingssteun tussen mast en steng of volgende steng heet “ezelshoofd”, een constructie die rond 1570 door Wouter Krijnsz uit Enkhuizen werd uitgevonden.

Related Posts