Wat betekent ASAP straattaal?

Wat betekent ASAP straattaal?

ASAP betekent As Soon As Possible Het is eigenlijk een Engels woord dat steeds vaker in het Nederlands ook gebruikt wordt. Het betekent dat er zo snel als mogelijk actie ondernemen wordt.

Wat is de afkorting van FYI?

De afkorting FYI staat voor “For Your Information”. In het Nederlands wordt doorgaans de term ‘Ter Informatie’ gebruikt.

Waar kom je afkortingen tegen?

namen van wetten, besluiten en overheidsplannen: geen punten, hoofdletters (AOW, KB) of alleen beginhoofdletter (Wmo, Wob) als dit bijvoorbeeld onder ambtenaren ingeburgerd is.

Waarom zijn er afkortingen?

Afkortingen hebben het voordeel dat ze kernachtig zijn. Ze kunnen kort en precies verwijzen naar een bepaald woord, een bepaalde naam of term. Voor niet-ingewijden kunnen afkortingen echter ondoorzichtig zijn.

Wat betekent CHW afkorting?

Hieronder vindt u een globaal overzicht van de reikwijdte van de Crisis- en herstelwet (Chw). Deze maatregelen zijn uitgewerkt in de Chw en zijn alleen van toepassing op de op grond van de Chw aangewezen projecten.

ASAP betekent as soon as possible.

Wat is de betekenis van acroniem?

Een acroniem is een afkorting die bestaat uit de eerste letters van andere woorden, en uit te spreken is als een woord. Deze afkortingen zijn vaak bekender dan de originele term die afgekort wordt.

Wat betekent BRB in het Nederlands?

(letterwoord) de afkorting van be right back, een term die op internet gebruikt wordt als men tijdelijk afwezig is, maar snel terug zal komen. Vooral veel gebruikt in chatrooms en andere Instant messaging diensten.

What does ASAP stand for?

What does ASAP stand for? Rank Abbr. Meaning ASAP As Soon As Possible ASAP Army Substance Abuse Program ASAP Always Strive and Prosper ASAP Aviation Safety Action Program

What does asapnys stand for?

Alcoholism and Substance Abuse Providers of New York State (also seen as ASAPNYS) ASAP Anywhere Secure Access Policy (Aventail) ASAP Aeronautical Services and Procedures (Slovakia)

What is ASAP as safe as possible?

As Safe As Possible. ASAP. Aggregate Server Access Protocol. ASAP. Alcohol Safety Action Program. ASAP. Association of Strategic Alliance Professionals (Canton, MA) ASAP.

What are some good projects to do with ASAP?

ASAP Association of Strategic Alliance Professionals (Canton, MA) ASAP Always Say A Prayer ASAP Agroecology/Sustainable Agriculture Program ASAP Any Service, Any Port ASAP As Soon As Practical ASAP American Syringomyelia Alliance Project ASAP Alaska Stand Alone Pipeline (est. 2010) ASAP Australian Science Archives Project ASAP

Related Posts