Wat betekent de revue laten passeren?

Wat betekent de revue laten passeren?

‘Diverse onderwerpen zijn de revue gepasseerd’ en ‘Diverse onderwerpen hebben de revue gepasseerd’ zijn allebei juist. De uitdrukking komt overigens uit de militaire hoek: een revue was een inspectie van wapens (een ‘wapenschouw’), waarbij de manschappen de kritische blik van de inspecterende officier ‘passeerden’.

Wat is Hypotheek passeren?

Het passeren van de hypotheek houdt in dat je met alle partijen samen komt om de hypotheek- en/of transportakte te ondertekenen in het bijzijn van de notaris. De partijen zijn de verkopende en aankopende personen.

Wat betekend gepasseerd?

Verleden = 1) Achtergrond 2) Afgelopen 3) De tijd die voorbij is 4) Eer 5) Eertijds 6) Gedaan 7) gepasseerd (v.

Wat is een revue?

(Fr., overzicht), monstering, wapenschouw; overzicht; overzicht biedende tijdschriften; ook: toneelstuk met zang en dans, waarin tal van actualiteiten in behandeling komen.

Is een gepasseerd station?

figuurlijke uitdrukking voor ‘iets dat achterhaald is; een stadium dat afgesloten is’.

De uitdrukking komt overigens uit de militaire hoek: een revue was een inspectie van wapens (een ‘wapenschouw’), waarbij de manschappen de kritische blik van de inspecterende officier ‘passeerden’.

Wat betekent te verlijden?

Het verlijden van een akte is het opstellen van een akte door de notaris. Het ondertekenen van de akte door de partijen en de notaris heet het passeren.

Wat is de betekenis van sfeervol?

sfeervol – bijvoeglijk naamwoord uitspraak: sfeer-vol 1. wat aangenaam en gezellig aanvoelt ♢ het huis is sfeervol ingericht Bijvoeglijk naamwoord: sfeer-vol is sfeervoller dan …

Wat is een ander woord voor pellen?

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: pellen (ww): afschilferen, afstropen, doppen, ontschorsen, schillen.

Wat betekent Revu?

Is gepasseerd of heeft gepasseerd?

Volgens de woordenboeken is zowel gepasseerd zijn als gepasseerd hebben mogelijk. In combinatie met de revue is zijn gebruikelijker dan hebben. Veel werkwoorden die een beweging uitdrukken, worden met zijn gecombineerd als er een richting wordt genoemd en met hebben als dat niet per se het geval is.

Wat is passeren in het juridische jargon?

Passeren is in het juridische jargon een heel ander woord dan in het normale spraakgebruik. Passeren is de formele handeling waarbij een akte bij de notaris door alle partijen wordt ondertekend. Soms teken je de akte persoonlijk op het moment van passeren. Dat is bijvoorbeeld verplicht bij het passeren van een testament.

Wat is een notaris passeren?

Passeren is de formele handeling waarbij een akte bij de notaris door alle partijen wordt ondertekend. De verkoper en geldverstrekker tekenen veelal per volmacht. Zo hoeven zij niet op het werkelijke moment van passeren bij de notaris aanwezig te zijn.

Wat is een passeren zeef?

Passeren (zeven) Passeren (zeven) is het filteren van vloeistoffen door een zeef. Dat wordt gedaan om vloeibare en halfvloeibare bestanddelen te ontdoen van vaste bestanddelen. Hoe fijner daarbij de zeef, des te gladder en/of helderder het resultaat.

Related Posts