Wat betekent geslaagd met voorbehoud?

Wat betekent geslaagd met voorbehoud?

het voorbehoud zelfst. voorwaarde of beperking bij een toezegging een voorbehoud maken (zeggen dat je niet of niet helemaal akkoord gaat) `Bepaalde lidstaten hebben een voorbehoud gemaak…

Hoe werkt financiering voorbehoud?

Voorbehoud financiering heeft betrekking op de financiering van de aan te kopen woning. Dit geeft de kopers de tijd om de hypotheek rond te krijgen. Meestal krijgen de kopers tot zes weken na het tekenen van de koopovereenkomst de tijd om de financiering te regelen.

Kan je blijven zitten door 1 vak?

Leerkrachten zouden vaker kleinere toetsen moeten geven, zo onthoud je de dingen beter. Blijven zitten demotiveert en helpt leerlingen niet. Blijven zitten voor maar 1 vak is al helemaal belachelijk! Toetsen moeten ook gaan over relevante leerstof en hoeven niet te bulken van de instinkers.

Is advies klassenraad bindend?

De klassenraad kan een hoogbegaafde leerling bijvoorbeeld al na het vijfde leerjaar een getuigschrift basisonderwijs geven zodat hij naar het secundair kan overstappen. Bij de overstap van het gewoon naar het buitengewoon onderwijs, geven het clb en de school advies, maar het is niet bindend.

Wat betekent te financieren bedrag?

Als je een huis koopt, is de kans klein dat je de koopsom zomaar even op de bank hebt staan. Dit is de reden dat het mogelijk is om een huis te kopen onder voorbehoud van financiering. Dit betekent dat je van de koop kunt afzien als je deze niet op tijd rondkrijgt.

U bent geslaagd en mag overgaan naar het volgend leerjaar. U kunt vrij kiezen welke studierichting/basisoptie u wilt volgen. U moet wel aan de toelatingsvoorwaarden voor die richting voldoen.

Wat betekent onder voorbehoud afspreken?

Met andere woorden: partijen zijn pas gebonden aan de overeenkomst als er aan de voorwaarde is voldaan. Partijen hoeven de overeenkomst dus niet na te komen voordat de voorwaarde is vervuld.

Wat betekent een voorbehoud maken?

het voorbehoud zelfst. naamw. Uitspraak: [‘vorbəhɑut] Verbuigingen: voorbehoud|en (meerv.) voorwaarde of beperking bij een toezegging een voorbehoud maken (zeggen dat je niet of niet helemaal akkoord gaat) `Bepaalde lidstaten hebben een voorbehoud gemaak…

Wat betekend met voorbehoud?

o. (voorwaarde, uitzondering): voorbehoud maken; iets onder voorbehoud mededelen, zeggen, d. i. onder restrictie, niet als volstrekt zeker, zonder voor de volle waarheid in te staan; met voorbehoud van; onder voorbehoud dat; zonder (enig) voorbehoud; geestelijk voorbehoud.

Wat als je niet slaagt voor herexamen?

Als u niet geslaagd bent voor een vak, dan kunt u (als u nog een examenbeurt over hebt voor dat vak) het examen opnieuw afleggen. U moet het examen opnieuw afleggen binnen de 4 maanden. U krijgt 3 examenbeurten per vak per jaar.

Wat betekent onder voorbehoud werken?

voorwaarde of beperking bij een toezegging (alleen als (iets) gebeurt) `Ze kochten het huis onder voorbehoud van financiering. ` (zonder garantie dat iets zo is of zo blijft) `Het huis is verkocht onder voorbehoud.

Hoeveel procent moet je hebben voor het ASO?

Voor A-vakken moet je altijd slagen door 50% te halen. Bij B-vakken is er na een buis kans op deliberatie. Zo kan je met minder dan 50% toch slagen voor die vakken.

Kan je blijven zitten met een A-attest?

Vanaf volgend schooljaar zal het dus niet meer mogelijk zijn om met een A-attest met uitsluiting over te zitten. Dat is omdat we vertrouwen hebben in het oordeel van de klassenraad. Het was natuurlijk een moeilijke beslissing voor de klassenraad. Daarom hebben we die optie opengehouden.

Related Posts