Wat betekent loco zijn?

Wat betekent loco zijn?

1) (1980+) (< Sp.) gek, maf, niet goed wijs.

Wat betekent loco in locoburgemeester?

plaatsvervangend burgemeester. iemand die de burgemeester vervangt wanneer deze afwezig is.

Wat betekent Locoregionaal?

[medisch] in hetzelfde lichaamsdeel.

Waarom loco burgemeester?

Een locoburgemeester is een plaatsvervangend burgemeester. In Nederland is het meestal een van de wethouders die de burgemeester vervangt als die op dienstreis, ziek of op vakantie is.

Wat is een loco secretaris?

De loco-secretaris-generaal oefent bij gelijktijdige tijdelijke afwezigheid of verhindering van de secretaris-generaal en de plaatsvervangend secretaris-generaal het mandaat en de volmacht van de secretaris-generaal bij wijze van waarneming volledig uit.

Wat is de belangrijkste taak van een burgemeester?

Verantwoordelijk voor openbare orde en veiligheid De burgemeester is verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid in de gemeente. Hij moet voorkomen dat er overlast is, en ordeverstoringen bestrijden. Hij mag openbare bijeenkomsten verbieden als er geen garantie voor de veiligheid is.

Waarom heeft de burgemeester een ketting?

Burgemeester. De ambtsketen is ingevoerd op voordracht van Thorbecke, Minister van Binnenlandsche Zaken, onder koning Willem III, omdat burgemeesters een bepaald herkenningsteken moesten dragen. Sommige gemeenten hebben een tweede ambtsketen als reserve.

Wat is de functie van een gemeente secretaris?

Hij adviseert het college van B&W en de Burgemeester en vertaalt politieke ambities in hoogwaardige en uitvoerbare plannen. Hij is de schakel tussen wat het bestuur wil en de ambtelijke organisatie kan. Voor een uitgebreider profiel van de gemeentesecretaris / algemeen directeur kunt u deze PDF downloaden.

Wie benoemt de gemeentesecretaris?

In artikel 102 van de Gemeentewet staat dat het college de secretaris benoemt. Het college is tevens bevoegd de secretaris te schorsen en te ontslaan. Dit betekent dat het college aan zet is bij de werving en selectie.

Related Posts