Wat betekent moeilijk te doorgronden?

Wat betekent moeilijk te doorgronden?

helemaal begrijpen of kennen Voorbeeld: `Die problematiek is moeilijk te doorgronden. `

Wat is de gebiedende wijs van doorgronden?

doorgronden/vervoeging

vervoeging van de bedrijvende vorm van doorgronden
onbepaalde wijs lang
voltooid toekomend doorgrond te zullen hebben
onvoltooid deelwoord gebiedende wijs
doorgrondend ev. doorgrond

Kunnen doorgronden?

DOORGRONDEN, (doorgrondde, heeft doorgrond), iets volledig doorzien, begrijpen zij zien het, maar doorgronden ’t niet; — een geheim doorgronden, ontdekken; — die man is niet te doorgronden, men kan hem niet grondig leeren kennen.

Wat is eruditie?

Met een opgewekt gezicht creëert hij jaarlijks zo’n gedicht.” Eruditie komt via het Franse érudition van het Latijnse eruditio ‘ontwikkeling, kennis, opleiding’. De letterlijke betekenis van het Latijnse erudire is ‘uit de ruwe toestand brengen’: het woord is gevormd uit e/ex ‘uit’ en rudis ‘ruw, onbeschaafd, wild’.

Wat betekent oorspronkelijkheid?

OORSPRONKELIJKHEID, eigenaardigheid, het eigendommelijke. In originali, Lat., in het oorspronkelijke.

https://www.youtube.com/watch?v=ztD2qU8MCog

(doorgrondde, heeft doorgrond),, doordringen tot de grond van —, volledig doorzien, begrijpen: zij zien het, maar doorgronden ’t niet; een geheim doorgronden; die man is niet te doorgronden, men kan hem niet grondig leren kennen.

Wat is doorzien?

DOORZIEN, (zag door, heeft doorgezien) voortgaan met zien; door iets heen zien; — vluchtig onderzoeken, nalezen, overlezen, narekenen de candidaat mag het te lezen stuk eerst even doorzien; —, (doorzag, heeft doorzien), begrijpen, doorgronden hij doorzag de bedoelingen van zijn tegenstander; (ook) iem doorzien.

Related Posts