Wat betekent tot en met 18 jaar?

Wat betekent tot en met 18 jaar?

In Nederland worden combinaties met tot vaak zo opgevat dat de genoemde einddatum (dag, week, maand, jaar en dergelijke) niet inbegrepen is. Maar ook de interpretatie van tot waarbij de genoemde einddatum wel inbegrepen is, komt voor in Nederland. Tot betekent dan ’tot en met’ (zie voorbeeld 5).

Zo spreekt de WWB van een persoon van 18, 19 of 20 jaar. Verder betekent bijvoorbeeld 4 tot en met 11 jaar, net als 4 tot 12 jaar: minstens 4 jaar oud, maar nog geen 12 jaar. De betekenis van ouder dan 12 jaar is niet eenduidig. De betekenis kan zijn de 12-jarige leeftijd bereikt hebbend, maar ook 13 jaar of ouder.

Wat bedoelen ze met tot en met?

‘Tot 3 mei’ kan betekenen dat 3 mei inbegrepen of niet inbegrepen is. Om misverstanden te voorkomen, kunnen we ‘3 mei inbegrepen’ het beste weergeven met ’tot en met 3 mei’.

Wat is een levensjaar?

jaar in het leven. elk van de jaren van het leven van een mens of een dier.

Welke leeftijd is oud?

Voor “ouderen” is het net het dubbele. Vanaf 60 ben je oud, volgens de ondervraagden. Al naargelang de leeftijd van de ondervraagden, zag je wel wat variatie in de antwoorden trouwens: 20-jarigen vinden iemand van 25 eigenlijk al oud.

Wat is de afkorting kilometer?

afkorting voor kilometer, mijl van 1000 m.

Is tot hetzelfde als tot en met?

Tot 20 november wordt door Nederlanders meestal opgevat als tot en met 19 november. Als tot niet in een tijdsbepaling is gebruikt, wordt het door de meeste mensen opgevat als ’tot en met’. Maar om elk misverstand uit te sluiten, kan ook in zulke gevallen tot en met worden gebruikt.

Wat betekent datum tot?

Op verpakkingen kunnen 2 soorten houdbaarheidsdatums staan: een Ten minste Houdbaar Tot-datum (THT) of een Te Gebruiken Tot-datum (TGT). Een THT-datum staat op producten die niet snel bederven. Na de THT-datum kan de kwaliteit van het product achteruit gaan, maar smaakt het meestal nog goed.

Is een streepje tot of tot en met?

Op de manier waarop jij het aangeeft is het ’tot en met’. 0-5 is 0,1,2,3,4,5 ; de vijf hoort erbij. Maar duurt iets van 10.00-15.00 uur, dan is het wel de bedoeling dat het om 3 uur afgelopen is.

Is einddatum tot of tot en met?

Wat is de afkorting van TEM?

Voor tot en met wordt de afkorting t.e.m. gebruikt. Het is aan te bevelen om tot en met voluit te schrijven.

Wat wordt bedoeld met het afgelopen jaar?

voorbijgegaan; vorig; verleden. Voorbeelden: Afgelopen boekjaar steeg het aantal medewerkers met 7 procent naar 3680 personen.

Wat betekent na jaar?

periode die begint na de zomer wanneer de neergang van de natuur plaatsvindt bij afnemende temperaturen en toenemende neerslag, en die eindigt wanneer de winter inzet; periode die volgt na het zomerweer en voorafgaat aan de tijd met winterweer.

Wat is de betekenis van wat?

wat – bijwoord, voornaamwoord, tussenwerpsel 1. niet veel, niet zo erg ♢ hij is nog wat klein 1. ze hebben heel wat kinderen [nogal veel] 2. als je niet weet of wil zeggen wa…

Hoe oud ben je als je uit 1972 komt?

AOW-leeftijd per geboortedatum
30-09-1963 67 jaar en 3 maand
30-06-1967 67 jaar en 6 maand
31-03-1970 67 jaar en 9 maand
31-12-1972 68 jaar

Related Posts