Wat doet het boek Stichting lezen?

Wat doet het boek Stichting lezen?

1) Lezen verruimt ons denken Fictie is in staat om onze denkbeelden te beïnvloeden. Verhalen laten sporen achter in ons geheugen, doen een persoonlijk appèl op ons, en slokken onze gedachten zodanig op dat nieuwe ideeën kunnen binnenglippen en nieuwe opvattingen kunnen ontstaan.

Wat is het nut van literatuuronderwijs?

Literatuuronderwijs kan jongeren doen nadenken over de beweegredenen van personages om bepaalde beslissingen te nemen en over de morele waarden die daarachter schuilgaan. Het kan door de uitwisseling daarover met anderen, en door het stichtend voorbeeld van personages, betere mensen van hen maken.

Wat is vrij lezen?

Bij vrij lezen leest de hele groep op een vast moment van de dag in een zelfgekozen boek, tijdschrift of krant. Vrij lezen heeft een positief effect op de leesmotivatie en daarmee ook op de taal- en leerprestaties. Het leesplezier staat bij vrij lezen voorop: de leerlingen lezen wat ze graag willen lezen.

Wat is een goede Leesomgeving?

De tijd en aandacht voor lezen op een rustige plek en een rustig moment. Creëer een leeshoek met een bank of zitzakken zodat kinderen lekker kunnen lezen. Zorg dat de muren rustig zijn, niet te veel prikkels, maar één focuspunt zoals een poster met een mooi gedicht of geprezen boeken tijdens de Kinderboekenweek.

Wat leer je van een boek lezen?

Wie leest, leert de wereld! Wie goed leest en verhalende en informatieve teksten begrijpt, kan kennis opdoen en zich ontwikkelen. Gaat het alleen om kennis? Nee, verhalen en gedichten helpen je kind en tiener ook om zich beter in te leven en om meer begrip te hebben voor anderen.

Wat heb ik geleerd van lezen literatuur?

Bij het nauwkeurig en aandachtig lezen van een boek krijg een beter beeld bij een situatie, een betere schets van de sfeer. Daarnaast is het belangrijk om te vermelden dat ik geleerd heb dat je aan een literair werk veel hebt als je wilt weten hoe de tijdsgeest van een periode eruit zag.

Related Posts