Wat gebeurd er bij smelten?

Wat gebeurd er bij smelten?

Smelten is het natuurkundig proces waarbij materie de vaste aggregatietoestand verruilt voor de vloeibare aggregatietoestand. Smelten is een endotherm proces, het kost warmte, de zogeheten smeltwarmte. Voor een zuivere stof geldt dat het smelten plaatsvindt bij een vaste temperatuur.

Hoe smelt iets?

Door energie toe te voegen gaan moleculen sneller trillen, zodat ze loskomen van hun vaste plaats en door elkaar gaan bewegen. De temperatuur waarbij moleculen loskomen van hun vaste plaats wordt het smeltpunt genoemd.

Wat is verleden tijd van smelten?

smelten/vervoeging

vervoeging van de bedrijvende vorm van smelten
onbepaalde wijs
tegenwoordig (o.t.t.) smelt smelt
verleden (o.v.t.) smolt smolt
toekomend (o.t.t.t.) zal smelten zult/zal smelten

Wat gebeurt er als de ijskappen smelten?

Doordat de ijskappen veel massa aantrekken en het aardse gravitatieveld daardoor verschuift, loopt het water van het ijs dat op Groenland smelt, naar de zuidelijke Stille Oceaan, en water van Antarctisch ijs laat de zeeën rond Europa en Noord-Amerika stijgen. En dan is het einde België en Nederland.

Wat gebeurt er bij het smeltpunt van een stof?

temperatuur waarbij een vaste stof vloeistof wordt onder druk van 1 atmosfeer. Is de druk niet gelijk aan 1 atmosfeer, dan spreekt men van smelttemperatuur. Het smeltpunt van ijs is 0°, van lood 330°, van ijzer 1530° en van platina 1700° C.

Wat betekent smelt?

smelten – onregelmatig werkwoord uitspraak: smel-ten 1. door warmte zacht of vloeibaar worden ♢ het ijs in de sloot is gesmolten 2. door warmte zacht of vloeibaar maken ♢ je smelt de boter in de…

Hoe kan je ijs smelten?

Een ijsblokje begint te smelten zodra het uit de vriezer wordt gehaald en in een warmere omgeving komt. Warmte uit de omgeving warmt het ijsblokje op, waardoor het smelt. Verschillende isolerende materialen kunnen dit proces vertragen: ze verkleinen de uitwisseling van warmte.

Hoe ijs sneller laten smelten?

Dat kan je doen door ijs toe te voegen, met wat extra zout. Zout verlaagt het vriespunt van water – en dus ook het smeltpunt van ijs. Dat wil zeggen dat ijs niet smelt bij 0°C, maar bij een lagere temperatuur. Dat is ook de reden waarom we zout strooien in de winter: het ijs zal sneller smelten.

Related Posts