Wat gebeurt er bij lichamelijk onderzoek?

Wat gebeurt er bij lichamelijk onderzoek?

Het lichamelijk onderzoek bestaat uit het bekijken, beluisteren, bekloppen en bevoelen van uw lichaam. Zo kan de arts afwijkingen op het spoor komen van bijvoorbeeld de longen, de lever of het zenuwstelsel. Lichamelijk onderzoek vindt voornamelijk plaats aan de buitenkant van uw lichaam.

Wat is een algemeen klinisch onderzoek?

De biometrie (gewicht, lengte, abdominale omtrek, bloeddruk liggend en staand) wordt gemeten door een verpleegster. Dit onderzoek kan een eventueel respiratoir tekort in het licht stellen. Vervolgens zal de arts een aantal vragen stellen en een volledig klinisch onderzoek uitvoeren.

Wat is een Aanwervingsonderzoek?

Elke werknemer kan bij de arbeidsarts een onderzoek aanvragen, bijvoorbeeld voor gezondheidsklachten die volgens de behandelende arts te maken hebben met het werk. Moederschapsbescherming. Je kan aan de arbeidsarts vragen maatregelen voor passend en gezond werk voor te schrijven.

Wat is een klinische controle?

Klinische onderzoeken zijn medisch-wetenschappelijke onderzoeken bij mensen. Het doel van een klinisch onderzoek is het testen van onderzoeksmiddelen. Er wordt gekeken of een onderzoeksmiddel helpt om mensen zich beter te laten voelen. Bijvoorbeeld door symptomen van een ziekte te verminderen.

Wat is een neurologisch onderzoek?

Bij het neurologisch onderzoek gaat de neuroloog systematisch na hoe goed de verschillende onderdelen van het zenuwstelsel functioneren. Afwijkingen die uzelf niet opvallen, kunnen door eenvoudig onderzoek in de onderzoekkamer van de dokter ontdekt worden.

Wat houdt de pijler lichaamsfuncties in?

Lichaamsfuncties: je gezond voelen, bewegen, fitheid. Mentaal welbevinden: vrolijk zijn, concentreren, omgaan met verandering, jezelf accepteren. Zingeving: zinvol leven, levenslust, blijven leren. Kwaliteit van leven: genieten, lekker in je vel zitten, balans.

Related Posts