Wat gebeurt er na 2 jaar ziektewet-uitkering?

Wat gebeurt er na 2 jaar ziektewet-uitkering?

Na 2 jaar (104 weken) stopt uw Ziektewet-uitkering. U kunt een WIA-uitkering aanvragen als u door ziekte niet of minder kunt werken. Misschien heeft u hierover al een brief ontvangen. Vraag de uitkering op tijd aan.

Hoe kan ik het UWV bereiken?

Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur. Houd tijdens het bellen uw burgerservicenummer bij de hand….Telefoon

  • Als particulier kunt u ons bellen via telefoonnummer 088 – 898 9294.
  • Werkgevers kunnen ons bellen via 088 – 898 92 95.
  • Zakelijke relaties kunnen ons bellen via 088 – 898 20 10.

Wat is beter ziektewet of WW?

Na 13 weken bent u nog steeds ziek en krijgt u een Ziektewet-uitkering. Nadat u 10 weken een Ziektewet-uitkering heeft gehad, bent u weer beter. Omdat de maximale uitkeringsduur van uw WW-uitkering voordat u een Ziektewet-uitkering kreeg nog niet bereikt is, kunt u opnieuw WW aanvragen.

Hoe kan ik mijn adviseur werk bereiken?

Als u een WW-uitkering aanvraagt of heeft, kunnen wij u oproepen voor een gesprek met een adviseur werk. U ontvangt de uitnodiging hiervoor via een bericht in uw Werkmap, een Werkmapbericht op Mijn UWV of per post. In de uitnodiging leest u waar, wanneer en met wie u de afspraak heeft.

Wat gebeurt er na een jaar Ziektewet?

Na een jaar in de Ziektewet komt er een keuring. Deze Eerstejaars Ziektewet Beoordeling komt feitelijk neer op een WIA-keuring. Als geoordeeld wordt dat de werknemer minder dan 35% arbeidsongeschikt is, dan stopt de Ziektewet-uitkering. De wachttijd (twee jaar) van de WIA-uitkering stopt dan ook.

Wat voor uitkering krijg je als je afgekeurd bent?

Arbeidsongeschiktheidsklasse bij WAO

Arbeidsongeschiktheidsklasse Hoogte WAO-uitkering
80% of meer 75% van het dagloon
65 tot 80% 50,75% van het dagloon
55 tot 65% 42% van het dagloon
45 tot 55% 35% van het dagloon

Wie doet Betermelding?

Als de werknemer na een langdurige ziekte zich beter meldt, dan kan de werkgever besluiten om het oordeel van de bedrijfsarts in te roepen. Bij ziekte moet de werkgever maximaal 104 weken het loon doorbetalen aan de zieke werknemer.

Heeft Ziektewet invloed op duur WW?

De eerste 13 weken van uw ziekte loopt uw WW-uitkering gewoon door. Na 13 weken bent u nog steeds ziek. Nadat u 10 weken een Ziektewet-uitkering heeft ontvangen, bent u weer beter. U kunt dan opnieuw WW aanvragen, omdat de maximale uitkeringsduur van uw WW-uitkering nog niet is bereikt.

Wat is de email adres van UWV?

U kunt ons geen e-mail sturen omdat uw gegevens via een normale e-mailservice niet goed genoeg beveiligd zijn. U loopt het risico dat uw bericht door anderen wordt onderschept en uw gegevens zo worden misbruikt. Als u ons een bericht wilt sturen, doe dat dan via Mijn Berichten.

Related Posts