Wat is bemiddelen volgens Wft?

Wat is bemiddelen volgens Wft?

Onder bemiddelen verstaat de wet ‘alle werkzaamheden in de uitoefening van een beroep of bedrijf gericht op het als tussenpersoon tot stand brengen van een verzekering tussen een cliënt en een verzekeraar of op het assisteren bij het beheer en de uitvoering van een verzekering. ‘

Welke producten vallen onder het provisieverbod?

Het provisieverbod geldt voor onder andere de volgende producten:

  • ingewikkelde financiële producten, zoals hypotheken, pensioenverzekeringen en levensverzekeringen;
  • hypothecaire kredieten;
  • inkomensverzekeringen, waaronder betalingsbeschermers en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor ondernemers;
  • uitvaartproducten.

Wat kan een financieel adviseur voor je doen?

Een financieel adviseur helpt u antwoord te geven op een persoonlijke financiële vraag en helpt u eventueel met het vinden van een product dat goed daarbij aansluit. De financieel adviseur verkoopt een breed scala aan financiële producten. Bij een financieel product kunt u aan verschillende dingen denken.

Wat is AFM registratienummer?

In de vergunningenregisters zijn de vergunningen opgenomen die door de AFM zijn verleend. Financiële ondernemingen moeten over een vergunning van DNB of de AFM beschikken om activiteiten te mogen verrichten in Nederland. …

Hoe kan ik bemiddelaar worden?

Om erkend bemiddelaar te kunnen worden is het volgen van een opleiding bij een erkende opleidingsinstantie vereist. Een basisvorming omvat minimaal 90 uur opleiding (zijnde minstens 60 uren basisopleiding en minstens 30 uren specialisatie). Naargelang de aard van de geschillen waarin men als bemiddelaar wil werken, nl.

Kan een adviseur provisie ontvangen voor een gesloten zorgverzekering?

Adviseurs en bemiddelaars mogen niet meer beloond worden door de verzekeraar voor het afsluiten van polissen. De bemiddelaar of adviseur mag nog wel provisie ontvangen en je krijgt als klant geen rekening van deze werkzaamheden. Die betaalt de verzekeraar waar je een schadeverzekering hebt afgesloten.

Hoeveel provisie krijgt tussenpersoon?

Provisie is een percentage over jouw premie, de tussenpersoon krijgt dat van de verzekeraar. Die provisie behoort simpelweg tot de kosten van de verzekeringsmaatschappij en zal dus ook in jouw premie verwerkt zijn. Zo betaal je jouw tussenpersoon indirect.

Related Posts