Wat is de betekenis van referentiekader?

Wat is de betekenis van referentiekader?

Referentiekader – een combinatie van persoonlijke waarden, standpunten, normen en ervaringen die bepalen hoe je iets waarneemt en beoordeelt, die richting geeft in het verwerken van informatie en handelen. Een mens is zich maar deels bewust van dit referentiekader.

Wat is een referentiekader cultuur?

Je referentiekader wordt gevormd door de ervaringen die je opdoet, de manier waarop je opgevoed wordt, en de gangbare nomen en waarden van de cultuur waarin je leeft. …

Wat is een referentiekader voorbeeld?

Waaruit bestaat dat referentiekader? Denk bijvoorbeeld aan jouw (levens)ervaringen, opleiding, cultuur, karakter, normen en waarden, kennis en (voor)oordelen. Omdat ieders referentiekader uniek is, heeft iedereen dus een persoonlijk beeld van wat waar is. En soms vergeet je even dat de ander zijn eigen bril draagt.

Waarom is referentiekader belangrijk?

Dit referentiekader is als het ware een soort bril, die jouw eigen waarneming ‘filtert’. Omdat ieders referentiekader uniek is, heeft iedereen dus een persoonlijk beeld van wat waar is. Iedereen heeft een uniek referentiekader en dit speelt een belangrijke rol in je communiceren met anderen.

Hoe ontstaat een referentiekader?

Je referentiekader ontstaat mede door je persoonlijkheid, je dna, je opvoeding, land van herkomst, de gemeenschap en maatschappij waarin je bent opgegroeid, etc. Je referentiekader wordt het uitgangspunt van alles in je nieuwe situatie, elk element van dat nieuwe leven, die grote verandering.

Wat kenmerkt jouw referentiekader Noem twee dingen?

Je verleden, wat je allemaal hebt meegemaakt, de gewoontes die je (onbewust) overnam, de context waarin je opgroeide, je (levens)ervaringen, je opleiding, je cultuur, je karakter, je religie, … alles draagt bij tot je referentiekader.

Wat is een referentiekader wikikids?

Een referentiekader is het algemene schemastructuur voor een analyse of inleiding ter verwerking van informatie. In de natuurkunde wordt – om waarnemingen te beschrijven – vaak een coördinatenstelsel gebruikt om een plaats te beschrijven, en daarnaast is er een tijdcoördinaat.

Waarom is een referentiekader belangrijk?

Het bepaalt wie je bent, hoe je naar de wereld en naar andere mensen kijkt, hoe je je mening vormt, wat je juist of fout vindt, wat je aanvaardt of juist kwaad van wordt, hoe je handelt en wat je verwacht van anderen. “Mijn ouders hebben altijd een eigen horecazaak gehad.

Wat is een socialiteit?

Wat doet socialiteit? Socialiteit betekent maatschappelijk karakter.

Related Posts