Wat is de definitie van geestelijke gezondheid?

Wat is de definitie van geestelijke gezondheid?

De Wereldgezondheidsorganisatie hanteert de volgende definitie: mentale gezondheid is ‘een toestand van welzijn waarin het individu zijn of haar eigen capaciteiten realiseert, de normale spanningen van het leven aankan, productief en vruchtbaar kan werken en in staat is om een bijdrage te leveren aan zijn of haar …

Waar staat gezondheid voor?

Gezondheid is een toestand van algeheel welbevinden waarin er geen sprake is van lichamelijk letsel of ziekte. Gezondheid is een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welzijn en niet slechts de afwezigheid van ziekte of andere lichamelijke gebreken.

https://www.youtube.com/watch?v=5PLONKDy0bM

Wat is geestelijke gezondheid?

Geestelijke gezondheid is moeilijk te definiëren. Een omschrijving van geestelijke gezondheid zou kunnen zijn: ‘het is een subjectieve beleving van welzijn, autonomie (kunnen handelen zonder bemoeienis van buitenaf) en competentie (bekwaamheid, geschiktheid)’.

Wat is de definitie van gezondheid?

De WHO werd op 7 april 1948 opgericht door de Verenigde Naties. (bron: Wikipedia) Definitie gezondheid WHO – “Gezondheid is een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welzijn en niet slechts de afwezigheid van ziekte of andere lichamelijk gebreken.”.

Wat is de geestelijke gezondheidszorg?

De geestelijke gezondheidszorg behandelt mensen met psychische of psychiatrische problemen. Bijvoorbeeld kinderen met een autismestoornis, iemand met een drankprobleem, schizofrenie of mensen met een depressie. Meer informatie over geestelijke gezondheidszorg.

Wat doet een geestelijke gezondheidszorg?

GGZ staat voor geestelijke gezondheidszorg. Dit is gezondheidszorg die zich richt op het voorkomen en behandelen van psychische aandoeningen, zoals depressie, angst, ADHD, autisme en persoonlijkheidsstoornissen.

Wat valt onder psychische klachten?

Psychische klachten hebben te maken met gevoelens, gedachten en gedrag. U voelt zich bijvoorbeeld somber, gespannen, eenzaam of moe. U maakt zich misschien veel zorgen, denkt steeds aan angstige situaties of bent snel geïrriteerd. U kunt zich moeilijk concentreren, bent verward of slaapt slecht.

In 1948 stelt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) een nieuwe definitie van gezondheid op: ‘Gezondheid is een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welzijn en niet slechts de afwezigheid van ziekte of andere lichamelijk gebrekken.

Related Posts