Wat is de functie van een decaan?

Wat is de functie van een decaan?

Een decaan, ook wel schooldecaan, studieadviseur of adviseur LOB (loopbaanoriëntatie en -begeleiding), is iemand die in het voortgezet onderwijs voorlichting geeft over studie- en beroepskeuze.

Wat is vice decaan?

Decaan en vicedecaan In onderling overleg zijn ze belast met de dagelijkse leiding van de faculteit, verantwoordelijk voor de uitvoering van de adviezen en de beslissingen van de Faculteitsraad en vertegenwoordigen ze de FBE buiten de universiteit.

Wat betekent een decanaat?

De bestuurlijke eenheid binnen de Rooms-Katholieke Kerk, tussen bisdom en parochies, heet dekenaat of decanaat. Voor een bestuurlijke eenheid in het onderwijs wordt alleen decanaat gebruikt.

Als decaan help je leerlingen in het voortgezet onderwijs na te denken over hun toekomst en begeleid en adviseer je hen bij het maken van een keuze voor een opleiding en/of een beroep. Je hebt het meest te maken met eindexamenleerlingen, maar je helpt ook jongere leerlingen met het kiezen van hun vakkenpakket/profiel.

Waar komt het woord decaan vandaan?

Het woord decaan stamt af van het Latijnse decanus, dat ‘hoofd over tien (man)’ betekent. De term is afkomstig uit de middeleeuwse kloosterorde. Een klooster was meestal georganiseerd in groepen van tien monniken, waarvan een decaan aan het hoofd stond. Universiteit.

Welke opleiding heb je nodig voor decaan?

Veel beroepsdecanen hebben een opleiding gevolgd om decaan te worden. Binnen het hbo is er een aantal opleidingen die je klaarmaken voor het vak loopbaanbegeleider. Je zou dan kunnen studeren binnen de opleidingen HRM of Personeel en Arbeid.

Wat verdien je als decaan?

Een Decaan wordt op hetzelfde niveau ingeschaald als de hoogleraar en verdient bruto tussen de €5920 en €8622 per maand. Daarnaast heeft recht op vakantietoeslag (8% bruto jaarinkomen) en een eindejaarsuitkering.

Wat verdient een decaan middelbare school?

Afhankelijk van opleidingsniveau en onderwijsinstelling wordt een Decaan ingeschaald in schaal 9 of 10. Dit komt neer op een bruto maandloon van tussen de €2243 en €3739. Daarnaast zijn er toeslagen als de vakantietoeslag, eindejaarsuitkering en jubileumgratificatie.

Waar moet een LC-docent aan voldoen?

Het competentieprofiel van de LB-/LC-docent is grotendeels gelijk. Op de competenties: kwaliteit, samenwerken, pedagogisch competent, vakinhoudelijk en didactisch competent en organisatorisch competent zijn voor de LC-docent een aantal aanvullingen gemaakt.

Wat is hoger rector of conrector?

De rector kan bij deze taken worden terzijde gestaan door een of meer conrectoren. Oorspronkelijk was de benaming voorbehouden aan directeuren van Latijnse scholen en later gymnasia, maar bij samenvoegingen met andere schoolsoorten werd de benaming rector doorgaans gehandhaafd.

Hoe word ik decaan op een middelbare school?

Veel decanen ontwikkelen zich tot decaan via hun werk als docent op een middelbare school….Maar je kunt ook decaan worden zonder eerst als leraar te werken, bijvoorbeeld via de volgende opleidingen:

  • Human Resource Management (HRM) (hbo)
  • Personeeel en organisatie (P&O) (mbo)
  • Toegepaste psychologie (hbo)

Wat is het verschil tussen een rector en een conrector?

Voor de dagelijkse gang van zaken op school is de schoolleiding de baas. De schoolleiding bestaat uit een directeur (of rector), vaak bijgestaan door één of meer adjunct-directeuren of locatiedirecteuren (conrectoren). De precieze samenstelling van de schoolleiding wordt met name bepaald door de grootte van de school.

Wat is het verschil tussen directeur en rector?

De huidige Nederlandse wetgeving voor voortgezet onderwijs schrijft voor dat aan het hoofd van een school voor voorbereidend wetenschappelijk onderwijs een rector staat, terwijl bij andere scholen voor voortgezet onderwijs een directeur aan het hoofd staat.

Hoe word ik LC docent?

HBO+/WO – werk- en denkniveau. Extra opleiding(en) of in de praktijk door werkervaring verworven expertise op pedagogisch didactisch gebied (EVC) of op gebied van zorgbreedte of een meervoudig 2e graads bevoegdheid.

Hoeveel verdient een conrector?

Het landelijk gemiddelde salaris voor een Conrector in Nederland is € 67.966 per jaar.

Wat is de functie van een rector?

De rector of directeur is binnen een school de eindverantwoordelijke voor het (onderwijskundig)beleid. Hij geeft leiding aan directie en teamleiders en bewaakt samen met hen de identiteit van de school. De directeur is tevens verantwoordelijk voor het strategisch beleid van de school.

Wat is een decaan aan de universiteit?

Een decaan (Engels: dean, Frans: doyen, Duits: Dekan) (niet te verwarren met decaan in het voorgezet onderwijs) is het hoofd van een faculteit op een universiteit. De decaan heeft de algemene leiding van de faculteit en is verantwoordelijk voor het bestuur en beheer van zijn faculteit.

Wie werken er op een middelbare school?

Functies in het voortgezet onderwijs Ook op middelbare scholen bestaat het personeelsbestand uit meer werknemers dan alleen de docenten. Naast de leraren voor de verschillende vakken spelen het managementteam, de conciërges, de roostermakers, de onderwijsondersteuners en de zorgmedewerkers een onmisbare rol op school.

Related Posts