Wat is de HR-strategie?

Wat is de HR-strategie?

De HR-strategie, de HR-instrumenten en de HR-middelen zijn erop gericht om de onderneming instaat te stellen om haar doelstellingen te realiseren. HR-strategie richt zich o.a. op de ontwikkeling van de organisatie, de veranderingen van de organisatie en mogelijkerwijs ook op de transitie.

Wat is een HR visie?

De HR visie beschrijft wat de organisatie verwacht van de medewerkers en wat de medewerkers in ruil daarvoor mogen verwachten. Vanuit deze visie hebben we een aantal strategische doelen omschreven die helpen om de missie waar te maken.

Wat staat er in een HR jaarplan?

Sterktes en zwaktes, kansen en bedreigingen van de organisatie, personeel en omgeving; Toekomstscenario’s van de organisatie en de impact daarvan op HRM; Factoren die onderscheidend zijn voor het succes van de organisatie; Kernthema’s die bepalend zijn voor de bijdragen en de inrichting van HRM.

Hoe maak ik een strategisch HR plan?

Stappenplan opstellen strategisch HRM-plan

  1. Erkennen, Begrijpen, Doen.
  2. Scope.
  3. Stap 1: Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen binnen jouw organisatie?
  4. Stap 2: Menselijk kapitaal: anno nu en anno straks.
  5. Stap 3: Is er een ‘fit’ tussen de agenda van de organisatie en de Human Factor?

Hoe zet je een HR beleid op?

draagvlak binnen het management: Betrokkenheid van het management in de opmaak van het HR-beleidsplan is essentieel.

  1. Stap 1: Start je project op.
  2. Stap 2: Bepaal je AS IS situatie.
  3. Stap 3: Bepaal de strategische HR-doelstellingen.
  4. Stap 4: Voer uit.
  5. Stap 5: Evalueer, volg op en stuur bij.

Hoe komt HR beleid tot stand?

Het begeleiden van verandering Als schakel tussen personeel en management zorgen HR medewerkers ervoor dat bottom-up inititieven, zoals ideeën voor procesverbeteringen, vanuit de werknemers bij de strategische beslissers terecht komen en uiteindelijk doorgevoerd kunnen worden.

Wat is het verschil tussen personeelszaken en HRM?

Personeelszaken/P&O is over het algemeen uitvoerend, HRM/HR is vaak strategisch van aard. De afdeling HR is daarin – meer dan een afdeling personeelszaken of P&O – adviserend en ondersteunend. HRM is vaak strategisch in de organisatie verankerd en de afdeling HR heeft dan ook veelal een strategische rol.

Related Posts