Wat is de RISc?

Wat is de RISc?

De RISc is een diagnostisch instrument dat als doel heeft te komen tot een inschatting van de kans op recidive bij (jong)volwassen mannelijke en vrouwelijke delinquenten. De RISc is in het bijzonder gericht op reclassering en gevangeniswezen.

Hoe maak je een risicotaxatie?

Risicotaxatie instrumenten

 1. Wat gebeurt er of is er gebeurd?
 2. Wat zou er kunnen gebeuren?
 3. Hoe waarschijnlijk is het dat dit gebeurt?
 4. Hoe ongewenst is dit?
 5. Overall beoordeling van de risico’s, bestaand uit een combinatie van de waarschijnlijkheid en de ernst.

Waarmee kan je risicofactoren in kaart brengen?

Om te kunnen beoordelen of een patiënt veilig op verlof kan of kan terugkeren naar de samenleving wordt gewerkt met risicotaxatie-instrumenten. Dit zijn wetenschappelijk onderbouwde vragenlijsten waarmee ingeschat kan worden hoe groot de kans is dat een patiënt opnieuw een ernstig delict zal plegen.

Wat mag de reclassering?

Reclassering Nederland controleert of de veroordeelde zich aan de bijzondere voorwaarden en gemaakte afspraken houdt. Ook motiveren we de verdachte of dader om te leven zonder criminaliteit. We ondersteunen hem of haar bijvoorbeeld bij een zinvolle dagbesteding, huisvesting en het oplossen van schulden.

Wat is een criminogene factor?

Onder criminogene factoren worden kenmerken en omstandigheden van mensen en hun omgeving verstaan, die bijdragen aan het plegen van delicten en daardoor ook ten aanzien van recidive een voorspellende waarde kunnen hebben. Hierbij is het onderscheid statisch en dynamisch van belang.

Wat is een risicotaxatie?

Risicotaxatie is een inschatting van het toekomstige risico op kindermishandeling. Het kan gaan om de kans op het ontstaan van kindermishandeling maar ook op de kans op herhaling van kindermishandeling. Een inschatting van de mogelijke risico’s is altijd gebaseerd op een goede analyse van de huidige situatie.

Welke risicotaxatie instrumenten zijn er?

Onderzoeksprojecten.

 • Risicotaxatie-instrumenten. Volwassenen. HCR-20ᵛ³ Static Stable Acute. Fam. Fare. Start. Jongeren. J-SOAP D. Raf GGZ-Jeugd.
 • Onderzoeksberichten.
 • Onderzoekers.
 • Wat is een belangrijk onderdeel van het in kaart brengen van de risicofactoren en het inschatten van het risico op herhaling van delictgedrag?

  Bij het inschatten van de kans op een terugval in delictgedrag is het van belang om een onderverdeling te maken in statische en dynamische risicofactoren. ‘Bij statische factoren gaat het onder andere om vaststaande gegevens, zoals de leeftijd waarop iemand voor het eerst een delict heeft gepleegd.

  Wat zijn dynamische risicofactoren?

  Dynamische risicofactoren zijn risicofactoren die, in tegenstelling tot statische risicofactoren, te beïnvloeden zijn door de behandeling. De ontwikkelingen op het gebied van risicotaxatie laten zien dat het ook van belang is aandacht te schenken aan beschermende factoren.

  Onderzoeksprojecten.

 • Risicotaxatie-instrumenten. Volwassenen. HCR-20ᵛ³ Static Stable Acute. Fam. Fare. Start. Jongeren. J-SOAP D. Raf GGZ-Jeugd.
 • Onderzoeksberichten.
 • Onderzoekers.
 • Related Posts