Wat is de SER?

Wat is de SER?

De Sociaal-Economische Raad (SER) is een adviesorgaan waarin ondernemers, werknemers en onafhankelijke deskundigen (kroonleden) samenwerken, om tot overeenstemming te komen over belangrijke sociaal-economische onderwerpen.

Wat stelt de SER voor om het contract voor onbepaalde tijd aantrekkelijker te maken?

Het contract voor onbepaalde tijd Om dat te realiseren moet het voor werkgevers aantrekkelijker zijn een dergelijk contract aan te bieden. Dat kan onder andere door het financiële risico te verminderen op het gebied van ontslag, verlof en loondoorbetaling bij ziekte.

Wat stelt de SER voor om de positie van de Uitzendwerknemers te verbeteren?

Om de werk- en inkomenszekerheid van uitzendwerknemers te vergroten, pleit de SER ervoor om de duur van fase A (het uitzendbeding en het onbeperkt gebruik van tijdelijke contracten en uitsluiting van de loondoorbetalingsplicht (ULV)), wettelijk vast te stellen op 52 gewerkte weken bij een uitzendwerkgever.

Lees ook:   Hoe Moet ik de erfbelasting betalen?

Wat zijn kroonleden?

Kroonleden zijn onafhankelijke deskundigen. Ze worden – op voordracht van het kabinet – benoemd door de koning (de kroon), maar ze vertegenwoordigen niet de overheid. Ze zitten in de SER zonder last of ruggespraak. Hun taak is het dienen van het algemeen belang.

Wie is voorzitter SER?

Lijst van voorzitters van de SER

Periode Voorzitter Politieke kleur
1999 – 2006 Herman Wijffels CDA
2006 – 2012 Alexander Rinnooy Kan D66
2012 – 2014 Wiebe Draijer D66
2014 – heden Mariëtte Hamer PvdA

Wat betekend Sociaal Economisch?

[psychologie en sociologie] Positie van een gezin of een gemeenschap op de welvaartsladder. Belangrijkste factoren zijn inkomen en opleidingsniveau, en daarmee samenhangende kenmerken zoals de buurt waarin men woont en de kwaliteit van de woning. Vaak afgekort tot SES .

Wat is sociaal economische ontwikkeling?

Reacties. “Sociaaleconomische status” houdt in de mix van sociale en economische factoren, die o.a. in beeld brengt hoe het is gesteld met welvaart/welzijn en de gezondheid van mensen. Bij zowel de sociale als de economische kant spelen bovendien opleiding en vaardigheden een rol.

Lees ook:   Who is Ava DuVernay?

Wat is een kroonlid van de SER?

De kroonleden in de SER zijn onafhankelijke deskundigen. Vaak zijn het hoogleraren op economisch, financieel, juridisch of sociaal-wetenschappelijk gebied. Ze worden op voordracht van het kabinet door de koning benoemd. Hun taak is het inbrengen van kennis en het behartigen van het algemeen belang.

Wat verdient een SER lid?

161 duizend euro. Dit zijn bedragen inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering.

Wie zat er in de SER?

De Sociaal-Economische Raad (SER) adviseert de regering en het parlement over het sociaal-economisch beleid. In de SER zitten drie partijen: ondernemers, werknemers en onafhankelijk deskundigen. Samen vormen zij een afspiegeling van sociaal-economisch Nederland.

Wie is mevrouw Hamer?

Mariëtte Iris Hamer (Amsterdam, 7 juni 1958) is een voormalig Nederlands politica namens de Partij van de Arbeid. Sinds 10 september 2014 is zij voorzitter van de Sociaal-Economische Raad. Van 19 mei 1998 tot 10 september 2014 was zij lid van de Tweede Kamer.

Related Posts