Wat is direct en indirect geschiedenis?

Wat is direct en indirect geschiedenis?

Bijvoorbeeld: een dagboek van een Middeleeuwse monnik waarin hij zijn dagelijkse leven beschrijft. Dit noemen we een directe bron. Een indirecte bron is gemaakt na de gebeurtenis of na de persoon waarover hij informatie geeft. Bijvoorbeeld een boek over het leven van Middeleeuwse monniken dat geschreven in is 1900.

Welke indirecte kosten zijn er?

Indirecte kosten zijn kosten die niet direct kunnen worden toegerekend aan een product of dienst van een bedrijf op grond van een directe technische of organisatorische verhouding. Voorbeelden van indirecte kosten van een bedrijf zijn: de huur. telefoonkosten.

Wat is een direct en indirect gevolg?

Bij een directe oorzaak gaat het om de eerste reden waarom iets gebeurt. Bij een indirecte oorzaak gaat het niet om de eerste reden waarom iets gebeurt, maar juist om zaken die daarvoor gebeurd zijn.

Wat is primaire informatie?

De informatie in primaire bronnen is nog niet geanalyseerd, samengevat of geïnterpreteerd door iemand buiten het onderzoek. Dit onderzoek wordt beschouwd als een primaire bron, omdat het de originele, onbewerkte gegevens bevat, die niet geïnterpreteerd zijn door iemand buiten het onderzoek.

Welke directe kosten zijn er?

Directe kosten zijn kosten zoals voor materiaal, grondstoffen en uren van direct personeel die vrij eenvoudig (direct) zijn toe te wijzen aan een product, dienst of (wetenschappelijk)onderzoeksproject.

Wat is een bedoeld gevolg?

Bedoelde gevolgen zijn iets waar je naar toe leeft. Onbedoelde gevolgen zijn gevolgen die er bij komen, waar je niet stil staat van te voren. Een voorbeeld is: Amerikanen gebruiken gif in Vietnam om de bladeren er af te halen(bedoelde gevolg), maar de mensen kregen kanker door het gif(onbedoeld gevolg).

Wat is het verschil tussen oorzaak en gevolgen?

Een oorzaak vertelt je waaróm iets gebeurt. Het geeft de aanleiding of de start van iets weer. Het gevolg is wat daarná gebeurt; het vervolg. Het vertelt hoe iets verder gaat.

What is the difference between direct and indirect speech?

What’s the difference between direct and indirect speech? Both terms describe a way of recounting something that may have been said – but there is a subtle difference between them. Direct speech describes when something is being repeated exactly as it was – usually in between a pair of inverted commas. For example:

What is the difference between direct and indirect contact transmission?

Direct contact transmission occurs when there is physical contact between an infected person and a susceptible person. Indirect contact transmission occurs when there is no direct human-to-human contact.

What is the difference between direct and indirect procurement?

The key difference between direct and indirect procurement is the function they address. While direct procurement focuses on securing the core supplies that are processed and delivered to your customers, indirect procurement deals with the supply of spontaneous goods.

What is the difference between an indirect and direct object?

Baseball is the direct object. Here’s a tip: Want to make sure your writing always looks great? Grammarly can save you from misspellings, grammatical and punctuation mistakes, and other writing issues on all your favorite websites. Be the best writer in the office. An indirect object answers the question of to whom, for whom, or for what.

Related Posts