Wat is een afvalverwerkingsbedrijf?

Wat is een afvalverwerkingsbedrijf?

Mensen produceren allerlei afval. Een groot deel van dit afval wordt gescheiden ingezameld. Daarna wordt het naar afvalverwerkingsbedrijven gebracht. Afvalverwerkingsbedrijven zijn bedrijven waar afval wordt verwerkt.

Hoe wordt afval ingezameld?

Gft gescheiden inzamelen en composteren is goedkoper dan het samen met het restafval verwerken. Dit scheelt weer in de gemeentebelasting die jij betaalt voor het ophalen en verwerken van huisvuil (de afvalstoffenheffing). Steeds meer gft-afval wordt vergist. Dit levert biogas op: dat is duurzame energie.

Wat is verantwoorde afvalverwerking?

Het afdanken of weggooien van onnodig of overtollig materiaal, inclusief apparatuur, producten of materialen in welke vorm ook, olie, chemicaliën, gassen en vloeistoffen inbegrepen.

Welke soorten afvalverwerking zijn er?

Contact:

 • Soorten afval.
 • Groente-, fruit- en tuinafval en etensresten (GFT/E)
 • Plastic, Metaal en Drinkpakken (PMD)
 • Glas.
 • Grof huishoudelijk afval.
 • Klein chemisch afval (KCA)
 • Wit- en bruingoed (E-waste)
 • Papier en karton.

Hoe afval sorteren?

Hoe aanbieden?

 1. Bied je PMD aan in dichtgeknoopte blauwe zak met opschrift “Interrand”.
 2. Flessen (en andere plastic verpakkingen) goed leeggieten of leeg schrapen.
 3. Duw plastic flessen plat langs de zijkant (niet langs boven), zet de dop erop en win plaats in de zak.
 4. Maak geen bidons vast aan de buitenkant van de PMD-zak.

Wat gebeurt er met ingezameld papier?

Wat gebeurt er met het papier? Van oud papier en karton wordt weer nieuw papier en karton gemaakt. Daarna wordt het oud papier en karton met water vermengd, waardoor een soort pap ontstaat. Verontreinigingen zoals nietjes, stukjes plastic en papier dat waterafstotend is gemaakt, worden er dan uitgezeefd.

Wat zijn verschillende soorten afval?

Onderstaande categorieën dient u gescheiden aan te bieden: groente-, fruit- en tuinafval (GFT-afval), Plastic, Metaal en Drinkpakken (PMD-afval), klein chemisch afval (KCA-afval), glas, oud papier en karton, textiel, wit- en bruingoed, verbouwingsafval, verduurzaamd hout, grof tuinafval, asbest en asbesthoudend afval.

Afvalverwerkingsbedrijven zijn bedrijven waar afval wordt verwerkt. Voor de manier waarop deze bedrijven het afval verwerken gelden strenge regels.

Welke soorten huishoudelijk afval worden gescheiden ingezameld?

Glas, papier en karton, groente, fruit en tuinafval (gft), klein chemisch afval, plastic, blik, drinkpakken, elektrische apparaten, grof tuinafval, bouwafval, textiel en restafval worden allemaal apart verwerkt.

Related Posts