Wat is een andere naam voor passiva?

Wat is een andere naam voor passiva?

als synoniem van een ander trefwoord: schuld (zn) : debet, lening, passief, passiva, tekort.

Wat is een ander woord voor weegschaal?

Libra. als synoniem van een ander trefwoord: waag (zn) : balans, weegschaal, weegtoestel.

Wat is een Unster?

unster – Zelfstandignaamwoord 1. een eenvoudig weegtoestel gebaseerd op een balans met ongelijke armen ♢ Hij hield de zware zak op aan een unster om het gewicht te bepalen. 2. een eenvoudig weegtoestel gebaseerd op de rek van een veer ♢ Met de unster kon hij…

Wat is een beeldzijde van een munt?

[Fr.], m., voor- of beeldzijde van een muntstuk, penning of medaille.

Wat staat er op de balans?

Op de balans staan alle bezittingen, je eigen vermogen en de schulden van je onderneming op een bepaald moment. De linkerzijde heet ook wel de debetzijde of de activazijde. De rechterzijde heet ook wel de creditzijde of de passivazijde.

Wat is een balans in het bedrijf?

Actief: toont de ‘activa’ van het bedrijf. Passief: toont de ‘passiva’ van het bedrijf. Maar wat kan je nu op het actief vinden en wat op het passief? Met andere woorden: wat is een balans? Het actief van de balans toont alle bezittingen (‘activa’) van het bedrijf: hoe heeft dit bedrijf zijn geld besteed en gebruikt?

Wat is de balans van een resultatenrekening?

“De balans heeft betrekking op één dag, namelijk de laatste dag van het boekjaar, bijvoorbeeld 31 december. De resultatenrekening gaat over een periode, en geeft een overzicht van een volledig boekjaar, bijvoorbeeld van 1 januari tot 31 december” Voorbeeld resultatenrekening. Een resultatenrekening ziet er op het eerste zicht wat complex uit.

Wat is de balans van een jaarrekening?

Samen met de resultatenrekening (of winst- en verliesrekening) is de balans een van de belangrijkste onderdelen van een jaarrekening. De balans heeft altijd twee gezichten. Die zijn elkaars spiegelbeeld: het actief en het passief. Ze bestaan niet los van elkaar maar zijn nauw verbonden. Elk actief is immers gefinancierd door een passief en elk

https://www.youtube.com/watch?v=d6Tc-Vl0ju4

Op de balans staan alle bezittingen, je eigen vermogen en de schulden van je onderneming op een bepaald moment. De linkerzijde heet ook wel de debetzijde of de activazijde. De rechterzijde heet ook wel de creditzijde of de passivazijde.

Actief: toont de ‘activa’ van het bedrijf. Passief: toont de ‘passiva’ van het bedrijf. Maar wat kan je nu op het actief vinden en wat op het passief? Met andere woorden: wat is een balans? Het actief van de balans toont alle bezittingen (‘activa’) van het bedrijf: hoe heeft dit bedrijf zijn geld besteed en gebruikt?

“De balans heeft betrekking op één dag, namelijk de laatste dag van het boekjaar, bijvoorbeeld 31 december. De resultatenrekening gaat over een periode, en geeft een overzicht van een volledig boekjaar, bijvoorbeeld van 1 januari tot 31 december” Voorbeeld resultatenrekening. Een resultatenrekening ziet er op het eerste zicht wat complex uit.

Samen met de resultatenrekening (of winst- en verliesrekening) is de balans een van de belangrijkste onderdelen van een jaarrekening. De balans heeft altijd twee gezichten. Die zijn elkaars spiegelbeeld: het actief en het passief. Ze bestaan niet los van elkaar maar zijn nauw verbonden. Elk actief is immers gefinancierd door een passief en elk

Related Posts